Video promovuese

Aksion rinor në Vinica
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Aksion rinor në Kavadari
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Aksion rinor në Vrapçisht
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Aksion rinor në Dollneni
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Eksperienca – orët e përbashkëta
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Arsimi qytetar në arsimin e lartë
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Qendrës për fuzion të ideve – Hana Bushi
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Trajnim i drejtorëve të shkollave të mesme
Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Aksion rinor në Gjevgjeli
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Aksion rinor në Shën Nikollë
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Aksion rinor në Probishtip
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Nga strategjia lokale deri te aksioni lokal rinor
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Aksion rinor në Strugë
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Inkluzionin e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor
Ky aktivitet është pjesë e Projektit për inkluzionin e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor, i mbështetur nga Fondacioni për fëmijë Pestaloci.

Qendrës për fuzion të ideve – Zëri i nxënësit
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna
Projekti i Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Recetë për klasën demokratike
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Dita Ndërkombëtare e Paqes porosi nga nxënësit
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Rinovimi i SHF “Kole Nedelkovski” në komunën e Qendrës
Shkolla, komuna e Qendrës, Komanda Europiane e SHBA-ve, Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim dhe MQEQ tërësisht e rinovuan shkollën.

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor
Ky aktivitet është pjesë e Projektit për inkluzionin e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor, i mbështetur nga Fondacioni për fëmijë Pestaloci.

Rinovimi i SHF “ Braqa Ramiz-Hamid” në komunën e Shuto Orizarit
Shkolla, komuna e Shuto Orizarit, Komanda Europiane e SHBA-ve, Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim dhe MQEQ tërësisht e rinovuan shkollën.

Aksione rinore në Qytetin e Shkupit
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Оrë të përbashkëta në Qytetin e Shkupit
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

SHF “Vlado Tasevski” në Shkup – Dita e hapur
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

SHF “Panajot Ginovski” në Shkup – Dita e hapur
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

SHF “Sv. Kiril i Metodij” në Koçani – Dita e hapur
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Prezantim publik i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve dhe aksioneve rinore
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Koncept i ri për Arsimin Qytetar
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Rinovim në SHF “Aco Shopov” në Butel
Renovimi i shkollës është financuar nga USAID-i,Komanda Evropiane e SHBA-së, komuna e Butelit dhe shkolla.
Kampi rinor në Ohër
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Prezantim publik i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
T’ i shëndrrojmë muret në ura
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Nxënësit nga Butelli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqes
#YEIforPeaceDay

Rinovim dhe sallë e re e koncerteve në SHFBM “Lazo Micev Rale” në Kavadar
Salla e koncerteve dhe renovimi i shkollës janë financuar nga USAID-i dhe Komanda Evropiane e SHBA-së, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, komunën e Kavadarit dhe bashkësinë lokale të biznesit.
True Colors – Kori i integruar
Performancë e këngës True Colors nga një kor i integruar nga hapja solemne e projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Bëhu miku im
Nxënësit e shkollës fillore “Cirili dhe Metodi”, nga f. Romanovc i Kumanovës flasin për miqësinë e tyre.
Udhëtimi i PINA
Shikoni udhëtimin pesëvjeçar të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim!
Mirëmbajtja e objekteve shkollore
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e kushteve për mësim në shkolla gjithmonë është sfidë.
Si duhet ta mirëmbani siç duhet objektin tuaj shkollor?
Miqësitë i tejkalojnë ndarjet e përbashkëta
Shikoni dy nxënëset e shkollës së mesme “Arseni Jovkov” nga Shkupi të cilat e ndajnë përvojën e tyre prej pjesëmarrjes në punëtori kreative, si pjesë e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim.

#YEIforPeaceDay

Mbi 150 nxënës të rinj dhe mësimdhënësit e tyre të shkollave fillore dhe të mesme nga Maqedonia e shënuan Ditën ndërkombëtare të paqes në ngjarjen para-promovuese të INRA.