Video edukative të animuara

Si zbatohen nismat e nxënësve
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive
Kjo video është përgatitur nga Projekti i Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive.
Video interaktive
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Siguria në shkollat
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Procedurat për pastrim dhe dezinfektim të objektit shkollor
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Organizimi i Punëtorive Digjitale
Kjo video është përgatitur nga Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Punëtori kreative
Si bëhet aktiviteti i përbashkët afatgjatë i suksesshëm?
Aktivitet i përbashkët afatshkurtër
Si bëhet aktiviteti i përbashkët afatshkurtër i suksesshëm?
Seksioni i integruar
Si realizohet seksioni i integruar i suksesshëm?
Shfaqje e integruar
Si realizohet një shfaqje e integruar?

Filmat vizatimor

Dallim
Këshilla
Intervime