Rezultatet në kuadër të komponentit 3: Stimulimi i shkollave/rinovimit për vitin 2022

535

Lista e shkollave të përzgjedhura është dhënë në tabelën më poshtë.

Lista me 12 shkollat e zgjedhura në komponentën 3 për vitin 2022

Nu.RegjioniKomunaEmri i shkollësGjuha е mësimit  
1ShkupÇairSHF Hasan PrishtinaSHQ – MAQ
2LindjeSveti NikoleSHF Goce DellçevMAQ
3Jug-perëndimKërçovëSHF Millto GurraSHQ
4PollogGostivarSHMK Gjimnaz GostivarSHQ – TUR – МАQ,
5Veri-lindjeKriva PallankaSHF Joakim KrçovskiMAQ
6ShkupZelenikovëSHF Marko CepenkovМАQ – ALB
7ShkupButelSHF Sh. Kliment OhridskiМАQ
8PellagoniResnjëSHF Sllavejko ArsovМАQ – ALB
9PollogVrapçishtëSHF Naim FrashëriSHQ
10ShkupGjorçe PetrovSHF Strasho PinxhurМАQ
11Jug-perëndimDibërSHF Riste RisteskiМАQ
12Veri-lindjeKratovëSHF Koço RacinМАQ

Renovimi i shkollave do të varret nga afati kohorë dhe mjetet e dedikuara nga donatori.