Rezultatet në kuadër të komponentit 3: Stimulimi i shkollave/rinovimit për vitin 2020

811

Lista e shkollave të përzgjedhura është dhënë në tabelën më poshtë.

Lista me 12 shkollat e zgjedhura në komponentën 3 për vitin 2020

Nu. Regjioni Komuna Emri i shkollës Gjuha е mësimit 
1 Shkup Qendër SHF Johan Hajnrih Pestaloci MAQ
2 Jug-lindje Vallandovë SHF Josip Broz Tito MAQ-TUR
3 Jug-perëndim Strugë SHF Murat Labunishti МАQ-SHQ
4 Shkup Gjorçe Petrov SHF Mirçe Acev МАQ
5 Veri-lindje Staro Nagoriçane SHF Hristijan Todorovski Karposh МАQ
6 Pellagoni Manastir SHF Elpida Karamandi МАQ-SHQ
7 Lindje Berovë SHF Dedo Iljo Malleshevski МАQ
8 Pollog Zhelinë SHF Rametulla Ameti SHQ
9 Jug-lindje Bosillovë SHF Sh.Kiril dhe Metodij MAQ-TUR
10 Lindje Koçanë SHF Sh.Kiril dhe Metodij MAQ
11 Vardar Kavadarë SHM Gjorçe Petrov MAQ
12 Jug-lindje Strumicë SHF Nikolla Vapcarov MAQ

Shkollat e zgjedhura të cilat do të kyqen në vitin 2020 të komponentës 3, nuk do të thotë se me siguri do të rinovohen. Ajo do të varet nga kyqja e tyre në aktivitetet e projektit.