Lista me 12 shkollat e zgjedhura në komponentën 3 për vitin 2018

985
Nu. Regjioni Komuna Emri i shkollës Gjuha е mësimit  
1 Jug-perëndim Strug SHF Braqa Miladonovci SHQ-MAQ-TUR
2 Veri-lindje Kumanov SHF Kiril dhe Metodij, f. Romanovc SHQ-MAQ
3 Polog Gostivar SHF Edinstvo Bashkimi Birlik SHQ-MAQ-TUR
4 Polog Tetovë SHF Andreja Savevski – Qiqish MAQ-SHQ
5 Pelagoni Manastir SHF Goce Delçev MAQ-SHQ
6 Pelagoni Dolnen SHF Vera Ciriviri Trena, f. Debreshte TUR- SHQ-MAQ
7 Jug- lindje Radovish SHF Nikola Karev MAQ-TUR
8 Jug- lindje Strumic SHF Marshal Tito – Strumic MAQ-TUR
9 Skopje region Butel SHF Aco Shopov MAQ
10 Veri-lindje Kumanov SHM Pero Nakov MAQ-SHQ
11 Pelagoni Manastir SHM Kuzman Shapkarev MAQ
12 Jug- lindje Strumic SHM Jane Sandanski MAQ

Shkollat e zgjedhura të cilat do të kyqen në vitin 2018 të komponentës 3, nuk do të thotë se me siguri do të rinovohen. Ajo do të varet nga kyqja e tyre në aktivitetet e projektit.

Ky aktivitet është pjesë e Projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim i financuar nga Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID).