Kompanitë e zgjedhura për projekte për renovimin e shkollave

366
Nr.Emri i shkollësKomunaLloji i projektitKompania e zgjedhur
1SHF Dimce Angelov GaberotDemir KapijaInstalimi i një fasade të re termikeMegakons, Shkup
2SHF Dobre JovanoskiPrilepInstalimi i një sistemi të ri ngrohjejeJoki, Ilinden, Shkup
3SHF Slavco StojmenskiVinicaRindërtimi i tavaneve dhe dyshemeve në klasaAnoll Impeks, Shkup
4SHF Kuzman Josifovski PituKisela VodaRindërtimi i kulmitAnoll Impeks, Shkup
5SHMEDQSH Arseni JovkovButel, Qyteti i ShkupitInstalimi i një kazani të ri për ngrohjeProstor proekt – Brdaroski, Prilep