Kompanitë e zgjedhura për projekte për renovimin e shkollave

509
Nr.Emri i shkollësKomunaLloji i projektitKompania e zgjedhur
1ShMShRЕ Sv. Naum OhridskiShtetërorë/MASHRikonstruimi i sallës sportiveAnoll Impeks, Shkup
2SHF DituriaSarajRikonstruimi e tualeteve në shkollën qendrore në Saraj dhe në shkollën periferike në f. LubinTrimi&Group, Saraj, Shkup
3SHF Faik KonicaTearcëRikonstruimi i sallës sportiveAgora Epoksid, Tetovë