Çfarë mendojnë nxënësit nga SHMQSH „Vëllezërit Milladinov“ për orët e përbashkëta?

311

Daniella:

Shkolla jonë është e njohur për atë se jemi bashkësi multietnike dhe realizojmë orë së bashku me paralelet shqiptare. Kështu që, jam pjesë e orëve të Anatomisë ku si nxënës shikoj nga bashkëpunimi personal mes profesorëve dhe mes nesh nxënësve. Mundohen në mënyrë të barabartë që të dy profesorët. Bashkëpunimi është i shkëlqyeshëm si edhe komunikimi mes të gjithë neve. 

Hadisa:

Si studente e klasës lll-4 nga shkolla e mesme Braqa Miladinovci, ndihem shumë e kënaqur me orët për integrim ndëretnik që i kemi realizuar së bashku me palën maqedonase. Të punosh vullnetarisht është një arritje e madhe në jetë. Sidomos kur punoni me profesorë të mrekullueshëm si profesori Suat Abdulla dhe profesoresha Biljana Nikollovska. Është kënaqësi të kuptohemi në mënyrën më të mirë që na takon neve si qenie njerëzore.

Së bashku arrijmë majën! Faleminderit nga zemra për këtë projekt të mrekullueshëm, ne bëmë miq të mirë me anën maqedonase të klasës lll-1.