2024-04-14
Home Tags Përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna

Tag: Përforcimin e bashkëpunimit multietnik në komuna

Vazhdojnë seksionet e përbashkëta për integrimin ndëretnik në shkolla

Nxënësit e bashkësive të ndryshme etnike vazhdojnë të shoqërohen dhe të marrin pjesë në aktivitete të përbashkëta në kuadër të projektit “Përforcimi i bashkëpunimit...

Ora e Shoqërisë: Dallime dhe ngjashmëri midis nesh

Nxënësit e përkatësive të ndryshme etnike zhvilluan aftësi, i rritën kompetencat e tyre interkulturore dhe patën mundësi të njoftohen me nxënës të tjerë të...