2024-05-27
Home Tags Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Tag: Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Vizitë e SHF së rinovuar “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair

Më 19 shkurt 2020, u mbajt ngjarje promovuese me rastin e rinovimit të SHF “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair, në kuadër të Projektit të...

Vazhdon zhvillimi i mësimit në lëndën e edukimit qytetar

Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) vazhdon me aktivitetet për zhvillimin e mësimit në lëndën e edukimit qytetar në shkollat fillore dhe të mesme...

Filloi procesi për zhvillimin e mësimit të edukimit qytetar

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) në bashkëpunim me Qendrën e Maqedonisë për Edukim Qytetarë (QMEQ) filloi...

Filloi Projekti i ri i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të...

“Të rinjtë sot janë liderë të së nesërmes!” është mesazhi i cili u dha para më shumë se 1000 mysafirëve të cilët morën pjesë...

Planifikimi i aktiviteteve të ardhshme me Grupin Punues për Arsimin e...

Më 12 tetor 2017 u mbajt takim me përfaqësuesit e QMEQ, në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në...