2024-07-13
Home Tags Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Tag: Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Vizitë e SHF së rinovuar “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair

Më 19 shkurt 2020, u mbajt ngjarje promovuese me rastin e rinovimit të SHF “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair, në kuadër të Projektit të...

Rinovohet shkolla fillore “Kole Nedellkovski” në Qendër

Më 10 shkurt të vitit 2020,u mbajt ngjarje promovuese me rastin e rinovimit të SHF “Kole Nedellkovski” në Komunën Qendër, në kuadër të Projektit...

Aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup

Në fillim të qershorit, viti 2019, tridhjetë nxënës nga shkollat fillore të Komunës Butel organizuan aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup. Nxënësit...

Atmosferë gazmore në prezantimin publik të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve

Më shumë se 250 mysafirë - nxënës, mësimdhënës, përfaqësues të institucioneve kryesore arsimore dhe përfaqësuesit e USAID-it patën mundësinë të ndiqnin prezantimin publik të...

Filloristët nga Buteli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqes

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim për herë të dytë me sukses e shënoi Ditën Ndërkombëtare të Paqes. Më...

Tryezë e rrumbullakët për rolin e mediave në promovimin e integrimit...

Më 11 shtator, 2018, në Shkup, u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ndikimi i mediave në promovimin e integrimit ndëretnik dhe...

Forum teatri si vegël për zgjidhje më të mira për problemet...

“Si do ta zgjidhnit ju këtë situatë?” u pyetën mësimdhënësit derisa shikonin skenë teatrale e cila e shfaq një problem aktual me të cilin...

Mësimdhënësit mësuan se si ta përdorin kreativitetin për përmirësimin e integrimit...

A munden nxënësit, në mënyrë argëtuese, interaktive dhe kreative, të mësojnë se si të ballafaqohen me sfidat? Edukatorët e mirë e dinë se përgjigja...

Vazhdon zhvillimi i mësimit në lëndën e edukimit qytetar

Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) vazhdon me aktivitetet për zhvillimin e mësimit në lëndën e edukimit qytetar në shkollat fillore dhe të mesme...

Filloi procesi për zhvillimin e mësimit të edukimit qytetar

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) në bashkëpunim me Qendrën e Maqedonisë për Edukim Qytetarë (QMEQ) filloi...