2024-05-27
Home Tags Hulumtim

Tag: Hulumtim

Takime për sigurimin e mbështetjes së përshtatshme për prindërit e fëmijëve...

Në periudhën gusht-shtator 2017, Qendra e Maqedonisë për arsim qytetar, FFP dhe MASH organizuan takime me prindërit e fëmijëve të cilët janë jashtë sistemit...