2024-06-18
Home Tags Fondacioni për Fëmijë Pestaloci

Tag: Fondacioni për Fëmijë Pestaloci

Vazhdojnë seksionet e përbashkëta për integrimin ndëretnik në shkolla

Nxënësit e bashkësive të ndryshme etnike vazhdojnë të shoqërohen dhe të marrin pjesë në aktivitete të përbashkëta në kuadër të projektit “Përforcimi i bashkëpunimit...

Vazhdon zhvillimi i mësimit në lëndën e edukimit qytetar

Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) vazhdon me aktivitetet për zhvillimin e mësimit në lëndën e edukimit qytetar në shkollat fillore dhe të mesme...

Filloi procesi për zhvillimin e mësimit të edukimit qytetar

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit (BZHA) në bashkëpunim me Qendrën e Maqedonisë për Edukim Qytetarë (QMEQ) filloi...

Ora e Shoqërisë: Dallime dhe ngjashmëri midis nesh

Nxënësit e përkatësive të ndryshme etnike zhvilluan aftësi, i rritën kompetencat e tyre interkulturore dhe patën mundësi të njoftohen me nxënës të tjerë të...

Takime për sigurimin e mbështetjes së përshtatshme për prindërit e fëmijëve...

Në periudhën gusht-shtator 2017, Qendra e Maqedonisë për arsim qytetar, FFP dhe MASH organizuan takime me prindërit e fëmijëve të cilët janë jashtë sistemit...