2024-07-13
Home Tags Familjet dhe fëmijët në arsim

Tag: Familjet dhe fëmijët në arsim

Takim fillestar: Projekt për familjet dhe fëmijët në arsim (FFNA)

Takimi fillestar i FACE – FFNA për Maqedoninë u mbajt në Shkup dhe u organizua nga QMEQ dhe PNA (Projekte ndërkombëtare në arsim). Përfaqësuesit,...