2024-02-29
Home Tags Arsimin cilësor

Tag: Arsimin cilësor

Bashkëpunim për arsimin inkluziv

Si pjesë e Projektit të UNICEF-it për arsimin cilësor inkluziv në shkollat fillore, 42 përfaqësues të 11 shkollave të reja janë trajnuar në qershor...