2024-05-27
Home Tags Access

Tag: Access

Mysafir special i orës së përbashkët në internet të nxënësve nga...

Orët e gjuhës angleze që janë pjesë e Programit Access - Microstipendim për rritjen e qasjes derit tek gjuha angleze, të mbështetura nga Ambasada...

Nxënësit e programit Access marrin pjesë në aktivitete jashtëmësimore interesante

125 nxënës të shkollave të mesme të qyteteve Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Kumanovë dhe Shkup, të cilat janë pjesë e Programit Access – Mikrobursim për...

Kamp veror i Access

Prej më 3 deri më 7 qershor 2017, Qendra e Maqedonisë për Edukim Qytetar organizoi kamp veror në kuadër të Programit për mikro bursa...