Pjesëmarrje në TV

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Telma
Ana Mickovska dhe Anita Angellovska biseduan për Ditën botërore të mësimdhënësve, arsimin qytetar dhe ndarjen e përvojave arsimore finlandeze në emisionin e mëngjesit në Telma.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në Al Jazeera
Xhevahire Pruthi Zajazi nga Projekti i USAID-it për Integrimin ndërentik të të rinjve në arsim në Al Jazeera.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Alsat
Xhevahire Pruthi Zajazi nga Projekti i USAID-it për Integrimin ndërentik të të rinjve në arsim në 360 Gradë në TV Alsat.

QMEQ në TV Telma
Sara Kajeviq dhe Besnik Ramadani në MTV1.

 

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Vis
Sara Kajevikj dhe Xhevahire Pruthi Zajazi flasin për aktivitetet për integrimin ndëretnik në komunën e Strumicës.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV 21
Ajtin Ajdini dhe Dafina Provolija flasin për aktivitetet për integrimin ndëretnik në SHM “Cvetan Dimov” në Çair.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Alsat
Xhevahire Pruthi Zajazi, Enver Ajdini dhe Aida Abedini Durak flasin për aktivitetet për integrimin ndëretnik në SHM “Arseni Jovkov” në Shkup.

QMEQ në MTV1
Sara Kajeviq dhe Mitko Pishtolov në MTV1.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV VIS
Ice Beliçev dhe Natka Jankova Allagjozovska flasin për punëtoritë kreative në SHM “Nikolla Karev” në Strumicë.

Projekti Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor në MTV1
Emilija Veteroska, koordinatore e projektit flet për aktivitetet e projektit.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Alsat
Teodora Stolevska dhe Fari Hiseni flasin për kampin e të rinjve.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Sitel
#YEIforPeaceDay
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në RTMV 1
Avancimi i edukimit qytetar në Maqedoni.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në RTMV1
Xhevahire Pruthi Zajazi dhe Dejan Rizinski morën pjesë në MTV1 – Youth Talks.
QMEQ në TV Sitel
Liri Starova Sulejman, Koordinatore e Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Telma
Lela Jakovlevska dhe Nebojsha Mojsoski në TV Telma.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Telma
Ana Piskaçeva dhe Sara Kajeviq mysafirë në programin e mëngjesit në TV Telma.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në RTVM1
Loreta Georgieva dhe Xhevahire Pruthi Zajazi mysafirë në programin e mëngjesit në RTM 1.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Sitel
Nebojsa Mojsoski and Liri Starova flasin për Projektin e USAID-it për Integrim Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Projekti për integrimin ndëretnik të të rinjve në arsim në RTVM1
Nebojsha Mojsoski dhe Xhevahire Pruthi Zajazi nga Projekti i USAID-it për Integrimin ndërentik të të rinjve në arsim morën pjesë në emisionin “Maqedonia në mëngjes”.