Viti i suksesshëm 2021 është pas nesh

303

Edhe këtë vit e shënuan shumë histori të suksesshme:

  • më shumë se 15.400 nxënës dhe 1.560 mësimdhënës janë përfshirë në aktivitetet për përmirësimin e gjendjes në bashkësinë dhe forcim të kompetencave qytetare dhe demokratike
  • janë organizuar rreth 105 trajnime për forcimin e kapaciteteve të mësimdhënësve, shërbimit profesional, drejtorisë shkollore dhe përfaqësuesve të institucioneve dhe komunave të përfshira
  •  janë ndarë 250 grante për mbështetje të fëmijëve, mësimdhënësve dhe shkollave për realizimin e mësimit dhe zbatimin e aktiviteteve të llojllojshme
  • janë përpiluar rreth 40 publikime dhe materiale edukative dhe promovuese
  • 1.400 nxënës janë mbështetur që të regjistrohen në arsimin e mesëm profesional në paralele duale

Vazhdojnë në vitin e ri të punojmë në arritje dhe suksese edhe më të mëdha!

Ju dëshirojmë festa të lumtura!