Historia jonë në vitin 2022

299

Pas nesh është edhe një vit i suksesshëm i plotësuar me shumë arritje dhe histori të suksesshme:

  • më shumë se 16.050 nxënës dhe 3.210 mësimdhënës morën pjesë në aktivitete për ndryshime pozitive dhe forcim të kompetencave qytetare
  • 200 grante janë dhënë për mbështetjen e të rinjve dhe shkollave në zbatimin e aktiviteteve të ndryshme
  • u përpiluan rreth 50 publikime dhe materiale edukative dhe promotive
  • 2.763 nxënës janë mbështetur të regjistrohen në arsimin e mesëm profesional në paralele duale
  • 10 ngjarje u organizuan për prezantimin e arritjeve

Në vitin 2022, e kremtuan ditëlindjen tonë të 18-të!

Vazhdojmë në vitin e ri të punojmë në arritje dhe suksese edhe më të mëdha!

Ju dëshirojmë festa të lumtura!