Çfarë mendojnë shkollarët për orët e përbashkëta?

476
Orët e përbashkëta me nxënës që mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore realizohen në shtatë shkolla të mesme në Shkup, me mbështetje të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, dhe në partneritet me Qytetin e Shkupit dhe Misionin e OSBE-së. Përmes tyre, përmirësohet bashkëpunimi ndëretnik mes nxënësve dhe forcohen vlerat e tyre qytetare dhe demokratike.

Gjatë vitit  shkollor, janë realizuar më shumë se 750 orë të përbashkëta nga 660 nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore në shtatë shkolla të ndryshme.

Çfarë thonë ata për këto orë? Lexoni mendimet e tyre:

Mendime të nxënësve nga SHMEJQSH „Arseni Jovkov”

Mendime të nxënësve nga QSHAQ „Boro Petrushevski”

Mendime të nxënësve nga SHMQSH „Vllado Tasevski”

Mendime të nxënësve nga SHMNGJQSH „Zdravko Cvetkovski“

Mendime të nxënësve nga SHMQSH „Vëllezërit Milladinov”

Mendime të nxënësve nga SHMQSH „Dimitar Vllahov”

Mendime të nxënësve nga SHMQSH „Josip Broz Tito”

Ky aktivitet është pjesë e Projektit për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, i mbështetur nga Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID).

Ky aktikull është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura i takojnë QMEQs në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID) apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.