18 vite QMEQ

385
Sot, QMEQ feston 18 vite nga ekzistimi i saj! Shikoni 18 fakte që i shënuan këto 18 vite:
 1. Punë e vazhdueshme drejt ndryshimeve demokratike në shoqërinë
 2. Përmirësim i mësimit për arsim qytetar
 3. Avancim i integrimit ndëretnik në arsimin
 4. Përfshirje të nxënësve në procesin e vendimmarrjes në mënyrë që të dëgjohet zëri i të rinjve
 5. Sigurim i inkluzionit më të madh në arsimin
 6. Bashkëpunim me të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në shtet
 7. Përmirësim të kushteve për nxënie dhe punë të mijëra nxënësve dhe mësimdhënësve përmes rinovimit të shkollave
 8. Bashkëpunim dhe mbështetje e të gjitha komunave në shtet
 9. Partneriteti me institucionet arsimore
 10. Ndërtim i kapaciteteve të personelit të shkollës dhe komunave
 11. Mbështetje të shkollave në krijimin e ndryshimeve sistemore përmes pjesëmarrjes aktive të mësimdhënësve, drejtorëve të shkollave dhe shërbimeve profesionale dhe teknike
 12. Realizimi i programeve dhe sigurim i shërbimeve të institucioneve arsimore dhe të tjera, sektori joqeveritar, bashkësitë lokale, sektori afarist dhe qytetarët për zhvillim të vazhdueshëm të shoqërisë qytetare
 13. Avancim të bashkësive lokale
 14. Mbështetje dhe promovim të arsimit të mesëm profesional
 15. Përpilim, publikim dhe shpërndarje të më shumë se 97.000 manualëve, broshurave, publikimeve dhe materialeve të tjera edukative drejtuar institucioneve, komunave dhe shkollave në shtet dhe përpilim të video-materialeve për promovim
 16. Udhëtime në të gjitha anët e shtetit
 17. Punë ekipore dhe kujdes për të tjerët meqë vetëm në këtë mënyrë mund të ndërtojnë të nesërme më të mirë për të gjithë
 18. Kremtim të maturimit me shpresë për suksese dhe arritje edhe më të mëdha

Ju faleminderit që jeni pjesë e historisë sonë! Të vazhdojmë  ta shkruajmë së bashku dhe të festojmë edhe shumë ditëlindje! 🎉