Ekipi ynë

Emër Pozita E-mail
1 Besnik Ramadani Drejtor ekzekutiv bramadani@mcgo.org.mk
2 Vladimir Petreski Menaxher i financave vpetreski@mcgo.org.mk
3 Ance Mladenovska Asistente e financave amladenovska@mcgo.org.mk
4 Ana Mickovska Raleva Udhëheqëse e ekipit të projekteve araleva@mcgo.org.mk
5 Bojan Dimeski Koordinator i logjistikës dhe ngjarjeve bdimeski@mcgo.org.mk
6 Martin Stoshikj Asistent administrativ mstoshikj@mcgo.org.mk
7 Dorina Gjorceva Mitrovska Koordinatore e projekteve dmitrovska@mcgo.org.mk
8 Tulaha Tahir Bashkëpunëtore e jashtme për arsim ttahir@mcgo.org.mk
9 Loreta Georgieva Specialiste për zhvillim lgeorgieva@mcgo.org.mk
10 Ivana Kitanovikj Bashkëpunëtore e jashtme për komunikim dhe media sociale ikitanovikj@mcgo.org.mk
11 Elvira Hasan Higjieniste /