Aktivitete sportive dhe lojëra zbavitëse për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve

Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve
 

Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve

 

Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Тenis me dorë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Sallatë për kampionat botëror
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Demi
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Figura të çuditshme
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kërcim
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Grerëza
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Stafeta në kolona
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Zgjidhja e duarve
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kujdes!
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Stafeta në thasë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Lëvizje kaos në çifte në hapësirë të kufizuar
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Semafori
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Trekëndëshi
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Pesëdhjetë e një
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Harmonia e shpejtë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kape topin
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Frizbi
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Shpinë për shpinë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Loja jonë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Hulahopi udhëtues
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Hedhja e topit
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Dëgjo mirë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kërcimi i lepurit
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Gjarpër me topa
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Gjuajta e unazës në lëvizje
40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите;

Udhëtimi rreth botës
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Hulahop ekipor
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Gjeje topin
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Dielli dhe hëna
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Mbi, nën, rreth dhe nëpër
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Futboll me dorë përtokë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Futboll mëngjërosh
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Futboll me çifte
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Tenis me këmbë në çifte
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Nëpër unazë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve