2021-12-03

PROGRAME

Përmirësim i praktikave për ujë, pajisje hidrosanitare dhe higjienë (WASH) dhe parandalim dhe kontroll...

Kohëzgjatja: janar 2021 – qershor 2021Donator: UNICEF Maqedonia e Veriut Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Lojë me FACE në SHF „Qirili dhe Metodi“ – Tetovë

Në tetor, Doris Kun, përfaqësuese nga Universiteti për arsimimin e mësimdhënësve nga Cyrihu, Zvicër, e vizitoi shtetin tonë, me qëllim të...

Panairi i parë digjital për arsim të mesëm profesional

Me qëllim të promovimit të arsimit të mesëm profesional si mundësi e realizueshme për karrierë, për herë të parë te ne...

Nxënësit nga Vinica restauruan banka dhe e zbukuruan hapësirën publike

Në atmosferë të këndshme dhe produktive, nxënësit nga Vinica organizuan aksion rinor, të mbështetur nga Komuna e Vinicës dhe Projekti i...

Qytetari në vepër: Nxënësit përmes garës nga arsimi qytetar morën mbështetje për realizimin e...

Në periudhën e kaluar, nxënës nga klasa e nëntë morën pjesë në garë për iniciativa të nxënësve “Qytetari në vepër: Nga...

Të rinjtë nga Kavadari e zbukuruan qendrën rinore

Qendra rinore në Kavadar fitoi pamje më të bukur duke iu falënderuar nxënësve kreativ nga shkollat fillore “Strasho Pinxhur” dhe “Tode...

Ndarje të përvojave arsimore finlandeze për ndërtimin e klimës shkollore demokratike

Në fund të shtatorit, në kuadër të Projektit të USAID-it për integrim ndëretnik të të rinjve në arsim, është organizuar vizitë...

Shkathtësi të qëndrueshme për trajnues të praktikantëve në arsim inicial profesional dhe trajnim (AIPT)...

Pas më shumë se një viti të mbushur me sfida për shkak të pandemisë KOVID-19, përfaqësuesit e organizatave partnere nga Bullgaria,...

Shkollat e mesme profesionale do të zbatojnë iniciativa të nxënësve për avancimin e klimës...

Gjatë shtatorit, 18 mentorë të shkollave të mesme mbajtën punëtori për zbatimin e iniciativave të nxënësve, në kuadër të Projektit të...

Më shumë lajme

PARTNERËT