2021-08-04

PROGRAME

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

FILLO NDRYSHIMIN – Çfarë aktivitetesh iniciuan nxënësit nga SHMK “Pero Nakov” nga Kumanova

Nxënësit e SHMK “Pero Nakov” nga Kumanova zbatuan disa aktivitete edhe përmes nxënies në distancë edhe me prani fizike me respektimin...

Bartës të vendimeve dhe politikave morën pjesë në konferencën onlajn “Politikë dhe praktikë në...

Pjesëmarrja rinore dhe rëndësia e zërit të të rinjve ishte në fokusin e ngjarjes së parë onlajn për politikën dhe praktikën...

FILLO NDRYSHIMIN: Nxënësit e SHF “Vëllezërit Ramiz-Hamid”, Shkup morën pjesë në aktivitete të shumta

Periudhën e kaluar e shënuan aktivitete të shumta të kryesuara nga nxënësit e SHF “Vëllezërit Ramiz-Hamid” nga Shkupi në kuadër të...

Nxënësit zbatuan aksione interesante rinore në Shën Nikollë, Probishtip dhe Vrapçisht

Të rinjtë e treguan aktivitetin e tyre dhe iniciuan aksione rinore në bashkësitë e tyre. Aksionet rezultuan nga punëtoritë dhe takimet...

Çfarë mendojnë shkollarët për orët e përbashkëta?

Orët e përbashkëta me nxënës që mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore realizohen në shtatë shkolla të mesme në Shkup, me...

Si bëhen afishe elektronike – nxënësit nga Access programi i forcuan shkathtësitë e tyre...

Nxënësit të cilët janë pjesë e Programit Access – Mikro ndarje të bursave për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze,...

Zhvillim i klimës demokratike në shkolla përmes iniciativave të nxënësve

Gjatë majit dhe qershorit të vitit 2021 u realizuan 17 punëtori onlajn për nxitjen e klimës demokratike në shkollat fillore, në...

FILLO NDRYSHIMIN: Nxënësit e SHF “Kuzman Josifovski Pitu” nga Shkupi zbatuan iniciativa humanitare

Nxënësit e motivuar nga SHF “Kuzman Josifovski Pitu” nga Shkupi organizuan së bashku shumë aktivitete, me respektimin e protokolleve për mbrojtje....

Më shumë lajme

PARTNERËT