2022-10-06

PROGRAME

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Në frymën e kohezionit ndëretnik dhe pjesëmarrje rinore u mbyll Projekti i USAID-it për...

Më 21 shtator të vitit 2022, u mbajt ngjarja për mbylljen zyrtare të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të...

Nxënësit nga programi Access morën pjesë në kampin veror

Rreth 190 gjimnazistë të cilët janë pjesë e Programit Access – Mikro bursa për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze,...

„Qytetari në vepër: nga klasa në aksion” – konferenca për zhvillimin e arsimit qytetar...

Më 23 gusht, më shumë se 400 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme në shtet, mësimdhënës të Arsimit Qytetar dhe...

Rrjetëzim i komunave gjatë ngjarjes “Nga strategjia lokale deri te aksioni lokal rinor”

Më 18 dhe 19 gusht të vitit 2022, në Ohër u mbajt ngjarje dyditëshe për rrjetëzimin e komunave “Nga strategjia lokale...

Të rinjtë nga Tearca shënuan „Ditën e të rinjve“ në SHF të rinovuar „Faik...

Më 12 gusht të vitit 2022, nxënësit nga SHF „Faik Konica” në fsh. Dobroshtë, Komuna e Tearcës e shënuan „Ditën e...

Pjesëmarrje rinore, nxënie dhe shoqërim gjatë kampit veror në kuadër të Qendrës për fuzion...

Nga 4 deri më 6 korrik, të vitit 2022, u realizua kampi veror në kuadër të Qendrës për fuzion të ideve...

Të rinjtë nga bashkësitë e ndryshme etnike dhe organizatat së bashku në kamp veror...

Nga 27 deri më 29 qershor,  të vitit 2022, në qendrën Solferino, Strugë, u mbajt kampi veror i mbështetur nga Projekti...

Aktivitete rinore dhe përurim solemn të sallës së rinovuar sportive në Komunën e Nagoriçit...

Më 7 qershor të vitit 2022, u realizuan aktivitete për promovimin e aksionit rinor dhe iniciativës së nxënësve nga shkolla fillore...

Më shumë lajme

PARTNERËT