2022-01-18

PROGRAME

Përmirësim i praktikave për ujë, pajisje hidrosanitare dhe higjienë (WASH) dhe parandalim dhe kontroll...

Kohëzgjatja: janar 2021 – qershor 2021Donator: UNICEF Maqedonia e Veriut Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Nxënësit e shkollave të mesme profesionale zbatojnë iniciativa të nxënësve në kuadër të konceptit...

Në vitin shkollor 2021/22, shkollat e mesme profesionale u përfshin në aktivitete për nxitjen e klimës demokratike në shkolla, përmes realizimit...

Promovimi i aktiviteteve të suksesshme në SHMQSH “Vëllezërit Milladinov” nga Shkupi

Në atmosferë festive nxënësit nga SHMQSH “Vëllezërit Miladinov” nga Draçeva – Shkup promovuan sukseset e tyre. Në periudhën e kaluar, nxënësit...

Viti i suksesshëm 2021 është pas nesh

Edhe këtë vit e shënuan shumë histori të suksesshme: më shumë se 15.400 nxënës dhe 1.560 mësimdhënës janë përfshirë...

Udhëzues i promovuar për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore

Më 17 dhjetor, të vitit 2021, u mbajt një ngjarje për promovimin e Udhëzuesit për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore,...

Lojë me FACE në SHF „Qirili dhe Metodi“ – Tetovë

Në tetor, Doris Kun, përfaqësuese nga Universiteti për arsimimin e mësimdhënësve nga Cyrihu, Zvicër, e vizitoi shtetin tonë, me qëllim të...

Panairi i parë digjital për arsim të mesëm profesional

Me qëllim të promovimit të arsimit të mesëm profesional si mundësi e realizueshme për karrierë, për herë të parë te ne...

Nxënësit nga Vinica restauruan banka dhe e zbukuruan hapësirën publike

Në atmosferë të këndshme dhe produktive, nxënësit nga Vinica organizuan aksion rinor, të mbështetur nga Komuna e Vinicës dhe Projekti i...

Qytetari në vepër: Nxënësit përmes garës nga arsimi qytetar morën mbështetje për realizimin e...

Në periudhën e kaluar, nxënës nga klasa e nëntë morën pjesë në garë për iniciativa të nxënësve “Qytetari në vepër: Nga...

Më shumë lajme

PARTNERËT