2022-05-18

PROGRAME

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Vizitë në shkollën e rinovuar fillore “Dimçe Angellov Gaberot” nga Demir Kapia

Më 17 maj të vitit 2022, u mbajt ngjarje promotive me rastin e rinovimit të shkollës fillore “Dimçe Angellov Gaberot” nga...

Aksion rinor për mbrojtjen e mjedisit dhe ngritjen e vetëdijes për aktivitetin fizik

Më 12 maj të vitit 2022, nxënësit nga Aerodromi organizuan aksion rinor, të mbështetur nga Komuna e Aerodromit Projekti i USAID-it...

Të rinjtë nga Berova iniciuan vendosjen e pajisjes së re urbane në shëtitoren e...

Pajisje e re urbane është vendosur në shëtitoren në Berovë duke iu falënderuar nxënësve proaktivë nga shkollat fillore “Dedo Ilo Maleshevski”...

Takime rajonale për avancimin e arsimit të mesëm profesional

Edhe këtë vit projekti Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut – E4E@мк vazhdoi me realizimin e dialogut social “Mëso  me...

Nxënësit nga Koçana organizuan aksion rinor për zbukurimin e hapësirës publike

Nxënësit nga shkollat fillore “Shën Qirili dhe Metodi”, “Malina Pop Ivanova”, “Kërste Petkov Misirkov”, “Nikolla Karev” dhe “Rade Kratovçe” dhe nga...

Konferenca e dytë për politika arsimore bashkon mësimdhënësit dhe kreatorët e politikave në Zagreb

Më 28 dhe 29 mars të vitit 2022 në Zagreb, Kroaci, u mbajt konferenca e dytë për politika arsimore “Pjesëmarrja e...

Konferencë rajonale “Shkathtësi për vende të ardhshme të punës”

Më 07 dhe 08 prill të vitit 2022 u mbajt konferenca rajonale “Shkathtësi për vendet e ardhshme të punës” me të...

Të rinjtë zhvilluan dhe prezantuan idenë për rrjetëzim të nxënësve në nivel kombëtar

Më 21 mars të vitit 2022, nxënësit të cilët janë pjesë e Qendrës së fusionit të ideve, të mbështetur nga Projekti...

Më shumë lajme

PARTNERËT