Videos

 

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Alsat
Xhevahire Pruthi Zajazi, Enver Ajdini dhe Aida Abedini Durak flasin për aktivitetet për integrimin ndëretnik në SHM “Arseni Jovkov” në Shkup.

Rinovim në SHF “Aco Shopov” në Butel
Renovimi i shkollës  është financuar nga USAID-i,Komanda Evropiane e SHBA-së, komuna e Butelit dhe shkolla.

QMEQ në MTV1
Sara Kajeviq dhe Mitko Pishtolov në MTV1.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV VIS
Ice Beliçev dhe Natka Jankova Allagjozovska flasin për punëtoritë kreative në SHM “Nikolla Karev” në Strumicë.

Projekti Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor në MTV1
Emilija Veteroska, koordinatore e projektit flet për aktivitetet e projektit.

Kampi rinor në Ohër
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Alsat
Teodora Stolevska dhe Fari Hiseni flasin për kampin e të rinjve.

Prezantim publik i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
T’ i shëndrrojmë muret në ura
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Nxënësit nga Butelli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqes
#YEIforPeaceDay

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Sitel
#YEIforPeaceDay
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në RTMV 1
Avancimi i edukimit qytetar në Maqedoni.
Rinovim dhe sallë e re e koncerteve në SHFBM “Lazo Micev Rale” në Kavadar
Salla e koncerteve dhe renovimi i shkollës janë financuar nga USAID-i dhe Komanda Evropiane e SHBA-së, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, komunën e Kavadarit dhe bashkësinë lokale të biznesit.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në RTMV1
Xhevahire Pruthi Zajazi dhe Dejan Rizinski morën pjesë në MTV1 – Youth Talks.
QMEQ në TV Sitel
Liri Starova Sulejman, Koordinatore e Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Telma
Lela Jakovlevska dhe Nebojsha Mojsoski në TV Telma.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Telma
Ana Piskaçeva dhe Sara Kajeviq mysafirë në programin e mëngjesit në TV Telma.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në RTVM1
Loreta Georgieva dhe Xhevahire Pruthi Zajazi mysafirë në programin e mëngjesit në RTM 1.
Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në TV Sitel
Nebojsa Mojsoski and Liri Starova flasin për Projektin e USAID-it për Integrim Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

#YEIforPeaceDay

Mbi 150 nxënës të rinj dhe mësimdhënësit e tyre të shkollave fillore dhe të mesme nga Maqedonia e shënuan Ditën ndërkombëtare të paqes në ngjarjen para-promovuese të INRA.
Projekti për integrimin ndëretnik të të rinjve në arsim në RTVM1 
Nebojsha Mojsoski dhe Xhevahire Pruthi Zajazi nga Projekti i USAID-it për Integrimin ndërentik të të rinjve në arsim morën pjesë në emisionin “Maqedonia në mëngjes”.
Bëhu miku im
Nxënësit e shkollës fillore “Cirili dhe Metodi”, nga f. Romanovc i Kumanovës flasin për miqësinë e tyre.
Udhëtimi i PINA
Shikoni udhëtimin pesëvjeçar të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim!
Mirëmbajtja e objekteve shkollore
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e kushteve për mësim në shkolla gjithmonë është sfidë.
Si duhet ta mirëmbani siç duhet objektin tuaj shkollor?
Miqësitë i tejkalojnë ndarjet e përbashkëta
Shikoni dy nxënëset e shkollës së mesme “Arseni Jovkov” nga Shkupi të cilat e ndajnë përvojën e tyre prej pjesëmarrjes në punëtori kreative, si pjesë e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim.

Video edukative të animuara

Punëtori kreative
Si bëhet aktiviteti i përbashkët afatgjatë i suksesshëm?
Aktivitet i përbashkët afatshkurtër
Si bëhet aktiviteti i përbashkët afatshkurtër i suksesshëm?
Seksioni i integruar
Si realizohet seksioni i integruar i suksesshëm?
Shfaqje e integruar
Si realizohet një shfaqje e integruar?

40 aktivitete sportive dhe lojëra zbavitëse për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve

Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve
 

Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve

 

Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Lojëra për njohtim -integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Тenis me dorë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Sallatë për kampionat botëror
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Demi
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Figura të çuditshme
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kërcim
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Grerëza
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Stafeta në kolona
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Zgjidhja e duarve
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kujdes!
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Stafeta në thasë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Lëvizje kaos në çifte në hapësirë të kufizuar
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Semafori
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Trekëndëshi
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Pesëdhjetë e një
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Harmonia e shpejtë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kape topin
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Frizbi
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Shpinë për shpinë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Loja jonë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Hulahopi udhëtues
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Hedhja e topit
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Dëgjo mirë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Kërcimi i lepurit
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Gjarpër me topa
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Gjuajta e unazës në lëvizje
40 спортски активности и забавни игри за интегрирање на децата и младите;

Udhëtimi rreth botës
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Hulahop ekipor
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Gjeje topin
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Dielli dhe hëna
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Mbi, nën, rreth dhe nëpër
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve
Futboll me dorë përtokë
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Futboll mëngjërosh
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Futboll me çifte 
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Tenis me këmbë në çifte
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Nëpër unazë 
40 aktivitete sportive dhe lojëra argëtuese për integrim të fëmijëve dhe të rinjve

Filmat vizatimor

Dallim
Këshilla
Intervime