Video promovuese

 

Prezantim publik i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve dhe aksioneve rinore
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Koncept i ri për Arsimin Qytetar
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Rinovim në SHF “Aco Shopov” në Butel
Renovimi i shkollës është financuar nga USAID-i,Komanda Evropiane e SHBA-së, komuna e Butelit dhe shkolla.
Kampi rinor në Ohër
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Prezantim publik i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
T’ i shëndrrojmë muret në ura
Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.

Nxënësit nga Butelli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqes
#YEIforPeaceDay

Rinovim dhe sallë e re e koncerteve në SHFBM “Lazo Micev Rale” në Kavadar
Salla e koncerteve dhe renovimi i shkollës janë financuar nga USAID-i dhe Komanda Evropiane e SHBA-së, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, komunën e Kavadarit dhe bashkësinë lokale të biznesit.
True Colors – Kori i integruar
Performancë e këngës True Colors nga një kor i integruar nga hapja solemne e projektit të USAID-it për Integrim Ndëretnik të të Rinjve në Arsim.
Bëhu miku im
Nxënësit e shkollës fillore “Cirili dhe Metodi”, nga f. Romanovc i Kumanovës flasin për miqësinë e tyre.
Udhëtimi i PINA
Shikoni udhëtimin pesëvjeçar të Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim!
Mirëmbajtja e objekteve shkollore
Përmirësimi dhe mirëmbajtja e kushteve për mësim në shkolla gjithmonë është sfidë.
Si duhet ta mirëmbani siç duhet objektin tuaj shkollor?
Miqësitë i tejkalojnë ndarjet e përbashkëta
Shikoni dy nxënëset e shkollës së mesme “Arseni Jovkov” nga Shkupi të cilat e ndajnë përvojën e tyre prej pjesëmarrjes në punëtori kreative, si pjesë e Projektit të USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim.

#YEIforPeaceDay

Mbi 150 nxënës të rinj dhe mësimdhënësit e tyre të shkollave fillore dhe të mesme nga Maqedonia e shënuan Ditën ndërkombëtare të paqes në ngjarjen para-promovuese të INRA.