Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

1556


Info për projektin

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022
Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)
Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat dhe shkollat në Maqedoninë e Veriut
Qëllimi: Të përmirësohet integrimi ndëretnik nëpërmjet interaksioneve pozitive ndërmjet rinisë së përzier etnike në nivel të shkollave he në nivel të bashkësisë dhe përmirësimin e përmbajtjeve të arsimit qytetar, shkathtësive dhe sjelljeve dhe praktikave për vullnetarizëm te të rinjtë
Grupi i plotë: Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme dhe komunat

Komponenti 1: Përforcimi i kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor
Nëpërmjet bashkëpunimit të përhershëm me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, institucionet kyçe arsimore dhe komunat, projekti krijon mundësi për interaksion ndërmjet shkollave nga bashkësitë e ndryshme dhe krijimi i kohezionit më të mirë etnik ndërmjet të rinjve.
Komponenti 2: Përforcimi i kulturës demokratike dhe sjellja qytetare ndërmjet të rinjve
Në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, projekti i mbështet ndryshimet në përmbajtjet e arsimit qytetar dhe fut metoda për avancimin e përfshirjes aktive në shkolla dhe proceset e marrjes së vendimeve për bashkësinë.
Komponenti 3: Stimulimi i shkollave/rinovimi
Si stimul që shkollat të marrin pjesë në aktivitetet projektuese për përmirësimin e kohezionit ndëretnik dhe zhvillimit të vlerave demokratike dhe qytetare ndërmjet të rinjve, projekti rinovon shkolla dhe i përmirëson kushtet për mësim.

Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoninë e Veriut, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Tregime të suksesshme

Si u përdorën mjetet dixhitale gjatë mësimit në largësi në lëndën e Arsimit Qytetar

Të rinjtë e shkollës së mesme “Boro Petrushevski”, “Dimitar Vlahov” dhe “Zdravko Cvetkovski” nga Qyteti i Shkupit morrën pjesë në orët e përbashkëta mësimore nga mësimi në distancë

Nxënësit e shkollës së mesme „Arseni Jovkov“ vazhdojnë me orë të përbashkëta online

Përmirësohen Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave

Vizitë e SHF së rinovuar “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair

Rinovohet shkolla fillore “Kole Nedellkovski” në Qendër

Vizitë e SHF së rinovuar “Avram Pisevski” në f. Bardovcë, Karposh

Intervistë me Alvin Salimovskin: Synimi im për shkollën “Vëllezërit Ramiz-Hamid” është të jetë shkollë e shekullit 21

11 tregime të suksesshme të cilat e shënuan vitin 2019

QASHK “Boro Petrushevski” u bë me parkingje për biçikleta dhe oborr të parregulluar

Nxënësit e rregulluan kopshin me erëza në SHMQSH “Vëllezërit Milladinov”

Përmes orëve të përbashkëta drejt integrimit më të mirë ndëretnik të të rinjve në Qytetin e Shkupit

Nxënësit e shkollave të mesme bënë qendër për të rinj në oborrin e SHMNQSH “Zdravko Cvetkovski”

Të rinjtë nga Buteli e zbukuran oborrin e kopshtit “11 Tetori”

Aksion i madh për të rinj në “Arseni Jovkov” në Shkup

Filluan ditët e hapura për Arsim qytetar

Drejtori i Misionit të USAID-it në Maqedoninë e Veriut për vizitë në dy shkolla fillore

Nxënësit e shkollave të mesme Resnja në aksion humanitar me rastin e Ditës botërore të ushqimit

Nxënësit e shkollave të mesme përgatitën aksione të të rinjve në shkollat e tyre

Nxënësit e shkollave të mesme përgatitën broshurë me receta për ushqim të shëndetshëm

Të rinjtë e bashkësive të ndryshme etnike së bashku në poligonin e ri “pamp-trak” në Shkup

Dita Ndërkombëtare e Paqes shënohet me aksionin për të rinj në Strumicë

Të rinjtë nga Shtipi me aksion humanitar

Intervistë me Branko Aleksovskin, këshilltar në QAPT: Është shumë e rëndësishme të shohim multietnicitetin së një përparësi

Mësimdhënësit trajnohen për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar

Aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup

Aksion i të rinjve: Oborri i SHM “Jane Sandanski” nga Strumica me pamje të re

Të rinjtë nga Kumanova me aksion vullnetarësh për rregullimin e parkut

Nxënës nga Strumica do ta rregullojnë oborrin e shkollës së mesme “Jane Sandanski“

Nxënësit nga SHM “Cvetan Dimov” me aksion humanitar

Të rinjtë nga Gostivari me aksion vullnetar për rregullimin e skelës së qytetit

Intervistë me Dragan Jankov dhe Bedri Gjyreci, drejtorë të shkollave në Strumicë dhe Saraj

Sandra dhe Besari – Bashkësi etnike të ndryshme, interesa dhe qëllime të përbashkëta

Nxënësit nga Gostivari u njoftuan dhe locuan probleme lokale

Vazhdojnë aktivitetet për integrimin ndëretnik në shkolla

Intervistë me Zoran Uzunov: Nxënësit duhet të mësojnë për njëri-tjetrin por edhe nga njëri-tjetri

Përmes trajnimeve për personelin teknik deri tek mjedis i shëndoshë për mësim

Sektori i biznesit dhe komunat do t’i mbështesin nismat e të rinjve

Promovohet koncepti i ri për Arsim qytetar

Vendi i parë për nxënësit e SHMEJ “Arseni Jovkov”

Të rinjtë nga Buteli në takim me kryetarin e Qytetit të Shkupit

Intervistë më Daniela Adamova: Demokracia mësohet përmes praktikimi demokracisë dhe jo vetëm prej librave dhe ligjëratave

Seksione të përbashkëta të nxënësve për integrim më të mirë ndëretnik

Intervistë më Oliver Stanojoski: Njohuri, por edhe aftësi qytetare tek nxënësit

Filloi cikli i trajnimeve për mësimdhënësit e lëndës Edukimi Qytetar

U mbajt trajnim për mësimdhënësit për punëtori kreative

Intervistë më Nigjar Nagavci: Të rinjtë nga të gjitha etnitë kanë të njëjtat probleme, dëshira, interesa dhe qëllime

Është mbajtur takim pune me shkolla

Tryezë e rrumbullakët për rollin e shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik

Kamp i të rinjvë në Ohër

Atmosferë gazmore në prezantimin publik të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve

Intervistë me Verçe Petrova: Fëmijët rritten në shkollë, zhvillohen dhe mësojnë në bashkëjetesë

Filloristët nga Butelli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqës

Tryezë e rrumbullakët për rolin e mediave në promovimin e integrimit ndëretnik dhe vlerat qytetare dhe demokratike tek të rinjtë

Takim pune i Grupit të punës për Integrimin Ndërtetnik në Arsim

Organizohen një sërë ngjarje përmbyllëse të punëtorive kreative

Nxënësit nga Manastiri porositën: Ta ruajmë ajrin e pastër, pasi për të gjithë është i njëjtë

Përmes sportit dhe argëtimit drejt integrimit të të rinjve

Filloristët nga Buteli së bashku e zbukuruan murin e shkollës

Të rinjtë nga Buteli i shprehën idetë e tyre për përmirësimin e komunës para kryetarit të komunës

Shkolla fillore “Marshall Tito” nga Strumica zbatoi fushatë për siguri më të madhe të këmbësorëve

Filloristët nga shkolla “Nikolla Vapcarov” nga Strumica në orë të përbashkët

Nxënësit, mësimdhënësit, prindërit dhe ekspertët debatuan për ndotjen e ajrit

Mësojmë për Sistemin diellor

Nxënësit e zbukuran oborrin e shkollës së Tetovës “Andrea Savevski Kikish”

Filloristët nga Manastiri organizuan tribunë edukative me temë “Ujë për të gjithë”

Zëri i të rinjve nga Gostivari: Së bashku veprojmë për jetë më të mirë për të gjithë

E locojmë problemin, kërkojmë zgjidhje

Debat i të rinjve në Strumicë

Filloristët nga f. Bistricë “Zgjodhën demokracinë”

Të rinjtë në mënyrë të integruar veprojnë në nivel lokal: Filloi cikli i debateve të të rinjve

Forum teatri si vegël për zgjidhje më të mira për problemet e nxënësve

Vendi i parë për nxënësit e shkollës fillore “Marshall Tito” nga f. Murtinë

Mësimdhënësit mësuan se si ta përdorin kreativitetin për përmirësimin e integrimit ndëretnik

Vazhdon zhvillimi i mësimit në lëndën e edukimit qytetar

Takim inicues me përfaqësues të pilot shkollave dhe komunave

Filloi Projekti i ri i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Mësimdhënësit dhe prindërit i bashkuan forcat që t’i inspirojnë të rinjtë

Planifikimi i aktiviteteve të ardhshme me Grupin punues për arsimin e integruar

Mesazhe për paqe dhe unitet të #YEIforPeaceDay


Infografikë

Raporte mujore

Video

Thirrje për aplikim