Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

1003

Youth Ethnic Integration Project-infografik-ALB-WEB


Info për projektin

Data e fillimit: prill 2017
Kohëzgjatja: 5 vite
Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)
Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat dhe shkollat në Maqedoni.
Qëllimi: Të përmirësohet integrimi ndëretnik nëpërmjet interaksioneve pozitive ndërmjet rinisë së përzier etnike në nivel të shkollave he në nivel të bashkësisë dhe përmirësimin e përmbajtjeve të arsimit qytetar, shkathtësive dhe sjelljeve dhe praktikave për vullnetarizëm te të rinjtë.
Grupi i plotë: Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme dhe komunat.

Komponenti 1: Përforcimi i kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor
Nëpërmjet bashkëpunimit të përhershëm me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, institucionet kyçe arsimore dhe komunat,  projekti krijon mundësi për interaksion ndërmjet shkollave nga bashkësitë e ndryshme dhe krijimi i kohezionit më të mirë etnik ndërmjet të rinjve.
Komponenti 2: Përforcimi i kulturës demokratike dhe sjellja qytetare ndërmjet të rinjve
Në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, projekti i mbështet ndryshimet në përmbajtjet e arsimit qytetar dhe fut metoda për avancimin e përfshirjes aktive në shkolla dhe proceset e marrjes së vendimeve për bashkësinë.
Komponenti 3: Stimulimi i shkollave/rinovimi
Si stimul që shkollat të marrin pjesë në aktivitetet projektuese për përmirësimin e kohezionit ndëretnik dhe zhvillimit të vlerave demokratike dhe qytetare ndërmjet të rinjve, projekti rinovon shkolla dhe i përmirëson kushtet për mësim.

Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoni, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Shkollat

Të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme janë të përfshira në vitin e dytë të projektit – 2018/2019.

Gjatë vitit të parë të projektit – 2017/2018, aktivitetet e planifikuara zbatoheshim në 40 shkollat e zgjedhura fillore dhe të mesme në 9 komuna në Maqedoninë e Veriut. Projekti gjithashtu realizonte punëtori kreative dhe metodologji të forum teatrit në 8 shkolla të mesme shtesë.

Listën e pilot-shkollave mund ta gjeni këtu.

Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoni, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Tregime të suksesshme

Intervistë me Branko Aleksovskin, këshilltar në QAPT: Është shumë e rëndësishme të shohim multietnicitetin së një përparësi

Mësimdhënësit trajnohen për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar

Aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup

Aksion i të rinjve: Oborri i SHM “Jane Sandanski” nga Strumica me pamje të re

Të rinjtë nga Kumanova me aksion vullnetarësh për rregullimin e parkut

Nxënës nga Strumica do ta rregullojnë oborrin e shkollës së mesme “Jane Sandanski“

Nxënësit nga SHM “Cvetan Dimov” me aksion humanitar

Të rinjtë nga Gostivari me aksion vullnetar për rregullimin e skelës së qytetit

Intervistë me Dragan Jankov dhe Bedri Gjyreci, drejtorë të shkollave në Strumicë dhe Saraj

Sandra dhe Besari – Bashkësi etnike të ndryshme, interesa dhe qëllime të përbashkëta

Nxënësit nga Gostivari u njoftuan dhe locuan probleme lokale

Vazhdojnë aktivitetet për integrimin ndëretnik në shkolla

Intervistë me Zoran Uzunov: Nxënësit duhet të mësojnë për njëri-tjetrin por edhe nga njëri-tjetri

Përmes trajnimeve për personelin teknik deri tek mjedis i shëndoshë për mësim

Sektori i biznesit dhe komunat do t’i mbështesin nismat e të rinjve

Promovohet koncepti i ri për Arsim qytetar

Vendi i parë për nxënësit e SHMEJ “Arseni Jovkov”

Të rinjtë nga Buteli në takim me kryetarin e Qytetit të Shkupit 

Intervistë më Daniela Adamova: Demokracia mësohet përmes praktikimi demokracisë dhe jo vetëm prej librave dhe ligjëratave

Seksione të përbashkëta të nxënësve për integrim më të mirë ndëretnik

Intervistë më Oliver Stanojoski: Njohuri, por edhe aftësi qytetare tek nxënësit

Filloi cikli i trajnimeve për mësimdhënësit e lëndës Edukimi Qytetar

U mbajt trajnim për mësimdhënësit për punëtori kreative

Intervistë më Nigjar Nagavci: Të rinjtë nga të gjitha etnitë kanë të njëjtat probleme, dëshira, interesa dhe qëllime

Është mbajtur takim pune me shkolla

Tryezë e rrumbullakët për rollin e shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik

Kamp i të rinjvë në Ohër

Atmosferë gazmore në prezantimin publik të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve 

Intervistë me Verçe Petrova: Fëmijët rritten në shkollë, zhvillohen dhe mësojnë në bashkëjetesë

Filloristët nga Butelli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqës

Tryezë e rrumbullakët për rolin e mediave në promovimin e integrimit ndëretnik dhe vlerat qytetare dhe demokratike tek të rinjtë

Takim pune i Grupit të punës për Integrimin Ndërtetnik në Arsim

Organizohen një sërë ngjarje përmbyllëse të punëtorive kreative

Nxënësit nga Manastiri porositën: Ta ruajmë ajrin e pastër, pasi për të gjithë është i njëjtë

Përmes sportit dhe argëtimit drejt integrimit të të rinjve

Filloristët nga Buteli së bashku e zbukuruan murin e shkollës

Të rinjtë nga Buteli i shprehën idetë e tyre për përmirësimin e komunës para kryetarit të komunës…

Shkolla fillore “Marshall Tito” nga Strumica zbatoi fushatë për siguri më të madhe të këmbësorëve…

Filloristët nga shkolla “Nikolla Vapcarov” nga Strumica në orë të përbashkët

Nxënësit, mësimdhënësit, prindërit dhe ekspertët debatuan për ndotjen e ajrit

Mësojmë për Sistemin diellor

Nxënësit e zbukuran oborrin e shkollës së Tetovës “Andrea Savevski Kikish”

Filloristët nga Manastiri organizuan tribunë edukative me temë “Ujë për të gjithë”

Zëri i të rinjve nga Gostivari: Së bashku veprojmë për jetë më të mirë për të gjithë

E locojmë problemin, kërkojmë zgjidhje

Debat i të rinjve në Strumicë

Filloristët nga f. Bistricë “Zgjodhën demokracinë”

Të rinjtë në mënyrë të integruar veprojnë në nivel lokal: Filloi cikli i debateve të të rinjve

Forum teatri si vegël për zgjidhje më të mira për problemet e nxënësve

Vendi i parë për nxënësit e shkollës fillore “Marshall Tito” nga f. Murtinë

Mësimdhënësit mësuan se si ta përdorin kreativitetin për përmirësimin e integrimit ndëretnik

Vazhdon zhvillimi i mësimit në lëndën e edukimit qytetar

Takim inicues me përfaqësues të pilot shkollave dhe komunave

Filloi Projekti i ri i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Mësimdhënësit dhe prindërit i bashkuan forcat që t’i inspirojnë të rinjtë

Planifikimi i aktiviteteve të ardhshme me Grupin punues për arsimin e integruar

Mesazhe për paqe dhe unitet të #YEIforPeaceDay

Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoni, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Materiale

Infografikë

Arritjet kyçe

Standarde dhe buxhete për higjienë në shkolla

Viti i arritjeve

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Pilot shkollat dhe komunat

Grante të vogla

Stilmul për shkollat – Rinovime

Raporte mujore

Raport mujor – Korrik 2019

Raport mujor – Qershor 2019

Raport mujor – Maj 2019

Raport mujor – Prill 2019

Raport mujor – Mars 2019

Raport mujor – Shkurt 2019

Raport mujor – Janar 2019

Raport mujor – Dhjetor 2018

Raport mujor – Nëntor 2018 

Raport mujor – Tetor 2018

Raport mujor – Shtator 2018

Raport mujor – Gusht 2018

Raport mujor – Korrik 2018

Raport mujor – Qershor 2018

Raport mujor – Maj 2018

Raport mujor – Pril 2018

Raport mujor – Mars 2018

Raport mujor – Shkurt 2018

Raport mujor – Janar 2018

Raport mujor – Dhjetor 2017

Raport mujor – Nëntor 2017

Raport mujor – Tetor 2017 (anglisht)

Raport mujor – Shtator 2017 (anglisht)

Raport mujor – Gusht 2017 (anglisht)

Raport mujor – Korrik 2017 (anglisht)

Raport mujor – Maj-Qershor 2017 (anglisht)

Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoni, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Video
Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoni, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Thirrje për aplikim