2021-04-16

PROGRAME

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

FILLOJE NDRYSHIMIN: Nxënësit e SHMQSH “Vëllezërit Milladinov” nga Shkupi, morën pjesë në eko aksion

Nxënësit e SHMQSH “Vëllezërit Milladinov” nga Draçeva-Shkup, e treguan në vepër iniciativën dhe aktivizmin e tyre rinor. Ata duke respektuar protokollet...

Si zbatohen iniciativat e nxënësve përmes veglave digjitale në distancë

Gjatë janarit dhe shkurtit, viti 2021, u realizuan uebinarë për zbatimin e iniciativave të nxënësve përmes veglave digjitale në distancë, në kuadër...

Nxënësit nga programi Access i zhvillojnë shkathtësitë jetësor

Përmes aktiviteteve bashkëvepruese, pruduktive dhe argëtuese jashtëshkollore, më shumë se 200 nxënës të cilët janë pjesë e Programit Access – Mikro...

„Mëso mençurisht, puno profesionalisht” – takime rajonale për avancimin e arsimit profesional dhe trajnimit

Me sloganin “Mëso mençurisht, puno profesionalisht”, u mbajtën 19 takime rajonale nëpër shtet me respektimin e protokolleve dhe masave për mbrojtje,...

Nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve mësonin se si të mendojnë në mënyrë...

„Si të mendohet në mënyrë kreative dhe të përpilohen zgjidhje krijuese  të sfidave...?" – për këtë mësonin dhe diskutonin nxënësit të...

Intervistë me Simona Petkovska Ilievska – Inovacioni qëndron te të gjithë ne, vetëm pak...

Mësimdhënësit iu përshtatën mënyrës së re të punës në distancë dhe vazhduan t’i mbështesin nxënësit në organizimin e iniciativave dhe aktiviteteve...

Shkollat zbatojn me përkushtim nisma të nxënësve në distancë

Edhe gjatë nxënies në distancë shkollat punojnë në mënyrë të përkushtuar në aktivitete për nxitjen e klimës demokratike dhe realizojnë nisma...

Mësimdhënësit që mbajnë orë të përbashkëta i forcuan kapacitetet e tyre

Rreth 40 mësimdhënës nga shtatë shkolla të mesme të Shkupit në të cilat mbahen orë të përbashkëta me nxënës, të cilët...

Më shumë lajme

PARTNERËT