2019-09-21

PROGRAME

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Të rinjtë nga Shtipi me aksion humanitar

Në fillim të vitit shkollor 2019/2020, nxënësit nga shkolla e mesme “Kole Nehtenin” nga Shtipi organizuan aksion humanitar – dhurim i mjeteve në Shkollën...

Bashkëpunim institucional për arsim më cilësor profesional

Më 12 shtator, viti 2019, Qendra për arsim cilësor dhe trajnim dhe Inspektorati shtetëror i arsimit nënshkruan Memorandum bashkëpunimi për avancim të cilësisë së...

Nxënësit e shkollave të mesme morën pjesë në shkëmbimin interkulturor në fshatin e fëmijëve...

Njëzet nxënës të shkollave të mesme nga Maqedonia e Veriut morën pjesën në kampin veror në Fshatin e fëmijëve Pestalloci në Trogen, Zvicër në...

Kamp veror i gjuhës angleze për nxënës të shkollave të mesme nga Kumanova

Në periudhën prej 30 qershorit deri më 3 korrik 2019, nxënësit e shkollës së mesme “Pero Nakov” nga Kumanova morën pjesën në kampin veror...

Intervistë me Branko Aleksovskin, këshilltar në QAPT: Është shumë e rëndësishme të shohim multietnicitetin...

Gjatë periudhës së kaluar, me nismën e Qytetit të Shkupit, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe institucioneve kryesore arsimore, katër shkolla profesionale nga Shkupi...

Mësimdhënësit trajnohen për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar

Gjatë qershorit, 2019, mbi 350 mësimdhënës të cilët ligjërojnë në shkollat fillore u trajnuan për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar për klasën...

U ndahen certifikata nxënësve prej programit Access në Veles

Nga fundi i qershorit, 2019, u mbajt ndarja solemne e certifikatave të nxënësve nga SHM “Koço Racin” në Veles të cilët me sukses e...

Përmes aktiviteteve jashtëmësimore drejt inkluzionit të fëmijëve që janë jashtë shkollave

Trembëdhjetë shkolla fillore prej nëntë komunave në Maqedoninë e Veriut rregullisht kanë organizuar aktivitete jashtëmësimore të nxënësve në periudhën nga prilli deri në qershor,...

Më shumë lajme

LINQE