2019-11-14

PROGRAME

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

SHF “Panajot Ginovski” nga Buteli me aktivitete për bashkëpunimin multietnik

Shkolla fillore "Panajot Ginovski" nga Buteli, për të tretin vit me radhë është përfshirë në mënyrë aktive në aktivitetet e projektit Përforcimi i bashkëpunimit...

Vazhdon cikli i trajnimeve për mbajtjen dhe integrimin e nxënësve që janë në rrezik...

Nga 14 deri më 16 tetor 2019, në Shkup për grupin e dytë të pjesëmarrësve u realizua trajnim për zhvillimin dhe zbatimin e modeleve...

Filluan ditët e hapura për Arsim qytetar

Shkollat fillore filluan të organizojnë ditë të hapura për Arsimin qytetar në të cilat prezentohen nismat e të rinjve të cilat janë rezultat i...

Drejtori i Misionit të USAID-it në Maqedoninë e Veriut për vizitë në dy shkolla...

Më 24 tetor, 2019, Drejtori i Misionit të USAID-it në Maqedoninë e Veriut, Erik Janovski dhe përfaqësues të Komandës Evropiane të Ushtrisë së SHBA-ve së...

Nxënësit e shkollave të mesme Resnja në aksion humanitar me rastin e Ditës botërore...

Më 16 tetor, viti 2019, me  rastin e Ditës botërore të ushqimit, nxënësit e shkollës së mesme komunale “Car Samoil”nga Resnja, organizuan aksion humanitar...

Filluan aktivitete të përbashkëta për integrimin ndëretnik në shkolla

Më shumë se 800 studentë nga bashkësi të ndryshme etnike filluan aktivitete të përbashkëta studentore brenda seksioneve të projektit "Forcimi i bashkëpunimit multietnik në...

Nxënësit e shkollave të mesme përgatitën aksione të të rinjve në shkollat e tyre

Më 10 tetor, 2019, dyzetë nxënës nga shkollat e mesme, “Arseni Jovkov”, Boro Petrushevski, “Vëllezërit Milladinov dhe “Zdravko Cvetkovski” së bashku kanë diskutuar për...

Mbajtja në shkollë dhe integrimi i nxënësve në rrezik të largimit nga shkolla

Trajnim për zhvillimin dhe zbatimin e modeleve dhe qasjeve të orientuara ndaj fëmijës në procesin e ndërtimit të mjedisit shkollor inkluziv u realizua prej...

Më shumë lajme

LINQE