2018-05-26

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA)

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase e Arsimit Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Projekti për Zhvillimin e Shkathtësive Profesionale (PShP)

Data e fillimit: mars, 2018 Kohëzgjatja e projektit: 1. Faza fillestare – 10 muaj 2. Faza e parë – 4 vite 3. Faza e dytë – 4 vite 4....

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues:  Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Fondacioni i fëmijëve “Pestalloci”, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), institucionet shtetërore...

Familjet dhe Fëmijët në Arsim (FDFA)

Realizuesi: Universiteti për arsimin e arsimtarëve nga Cyrihu, në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ). Kohëzgjatja: Janar 2017 - Dhjetor 2018 Qëllimi: Përmirësimi i...

Realizimi i programit për gjuhën angleze: ”Ëndrra dhe miqësi” dhe ”Romani grafik”

Kohëzgjatja: gusht 2017 – shtator 2018 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi qëllimor: Nxënës nga arsimi fillor nga mosha...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të mesme në...

Lajme

Përurimi solemn i sallës së koncerteve në shkollën muzikore “Lazo Micev Rale” në Kavadar

Më 21 maj, 2018 – Zëvendësndihmës administratorja e Byrosë së USAID-it për Evropë dhe Euroazi, Greçen Birkël, iu bashkua  nënkolonelit Erik Rajs nga Atasheu...

Seksion multimedial në shkollën “Toli Zordumis” nga Kumanova

Nga mesi i muajit maj, në shkollën fillore "Toli Zordumis" në Kumanovë u mbajt edhe një punëtori në kuadër të seksionit multimedial shkollor i...

Nxënësit nga Manastiri porositën: Ta ruajmë ajrin e pastër, pasi për të gjithë është...

Nga fundi i muajit prill 2018, nxënësit e dy shkollave rajonale “Elpida Karamandi” nga fshati Capari dhe “Kërste Petkov Misirkov” nga fshati Kishala mbajti...

Përmes sportit dhe argëtimit drejt integrimit të të rinjve

Nga fundi i muajit prill, 2018, në shkollën fillore “Pero Nakov” nga Kumanova u organizua aktivitet i përbashkët sportiv “Lojëra pa kufij”. Në aktivitet...

Filloristët nga Buteli së bashku e zbukuruan murin e shkollës

Nga mesi i muajit maj, 2018, dy shkolla partnere nga komuna e Butelit organizuan edhe një aktivitet të përbashkët dhe interesant të nxënësve. Me mbështetjen...

Të rinjtë nga Buteli i shprehën idetë e tyre për përmirësimin e komunës para...

Nga mesi i majit 2018, njëzet nxënës nga shkolla fillore "Zhivko Brajkovski" nga komuna e Butelit realizuan aktivitet përfundimtar me të cilin e kurorëzuan...

Shkolla fillore “Marshall Tito” nga Strumica zbatoi fushatë për siguri më të madhe të...

Nën moton “Jam këmbësor, duhet ta di”, nxënësit e shkollës fillore “Marshall Tito” nga komuna e Strumicës zbatuan fushatë për respektimin e këmbësorëve në...

Filloristët nga shkolla “Nikolla Vapcarov” nga Strumica në orë të përbashkët

Puna e përbashkët praktike midis të rinjve të bashkësive të ndryshme etnike është mënyrë e shkëlyer për përforcimin e bashkëpunimit të tyre të ndërsjellë...

Më shumë lajme

Linqe