2018-07-16

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA)

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Arsim për punësim në Maqedoni (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues:  Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Fondacioni i fëmijëve “Pestalloci”, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), institucionet shtetërore...

Familjet dhe Fëmijët në Arsim (FDFA)

Realizuesi: Universiteti për arsimin e arsimtarëve nga Cyrihu, në bashkëpunim me Qendren Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Kohëzgjatja: Janar 2017 - Dhjetor 2018 Qëllimi: Përmirësimi i...

Realizimi i programit për gjuhën angleze: ”Ëndrra dhe miqësi” dhe ”Romani grafik”

Kohëzgjatja: gusht 2017 – shtator 2018 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi qëllimor: Nxënës nga arsimi fillor nga mosha...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të mesme në...

Lajme

Nxënësit e shkollave të mesme të Velesit morën pjesë në një kamp veror

Më shumë se 20 nxënës të shkollës së mesme "Koço Racin" nga Velesi morën pjesë në një kamp veror edukativ që u mbajt në...

Prezentim i projektit “Arsimim për punësim në Maqedoni” në Strumicë

Në fillim të korrikut, 2018, në Strumicë u mbajt prezantimi rajonal i projektit “Arsimim për punësim në Maqedoni”, me qëllim që të prezantohen aktivitetet...

Takim pune i Grupit të punës për Integrimin Ndërtetnik në Arsim

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA) dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim...

Filloi Projekti për Arsimim për Punësim në Maqedoni (Е4Е@mk)

Ambasadorja e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë, Sibil Suter, së bashku me Kryetarin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev dhe Ministrin e...

Organizohen një sërë ngjarje përmbyllëse të punëtorive kreative

Në fund të majit dhe fillim të qershorit, 2018, u mbajtën katër ngjarje përmbyllëse të proceseve kreative disamujore që u zhvilluan në disa shkolla...

Mbahet trajnim për mësimdhënësit: Fëmijët dhe familjet në arsim

Në fillim të qershorit, 2018, në SHF “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” në Shuto Orizare, trajnuesit Doris Kuhn dhe Peter Holcvart nga Universiteti për trajnimin...

Përurimi solemn i sallës së koncerteve në shkollën muzikore “Lazo Micev Rale” në Kavadar

Më 21 maj, 2018 – Zëvendësndihmës administratorja e Byrosë së USAID-it për Evropë dhe Euroazi, Greçen Birkël, iu bashkua  nënkolonelit Erik Rajs nga Atasheu...

Seksion multimedial në shkollën “Toli Zordumis” nga Kumanova

Nga mesi i muajit maj, në shkollën fillore "Toli Zordumis" në Kumanovë u mbajt edhe një punëtori në kuadër të seksionit multimedial shkollor i...

Më shumë lajme

Linqe