2019-12-06

PROGRAME

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Nxënësit e shkollave të mesme bënë qendër për të rinj në oborrin e SHMNQSH...

Në takimet më shumëmuajshe gjatë të cilave u zbuluan sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjtë në rrethinën e tyre dhe zgjidhjet e mundshme,...

Trajnim për trajnuesit e Projektit PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Këshilltarët e Byrosë për zhvillim të arsimit dhe praktikantë morën pjesë në trajnimin për trajnuesit, i cili është realizuar më 21 nëntor të vitit...

Me vizitën në Parkun nacional Mavrovë drejt inkluzionit të fëmijëve që janë jashtë shkollave

Parku nacional Mavrovë ishte nikoqir i nxënësve të shkollës fillore “Bratstvo” nga Gostivari dhe “Bllazhe Koneski” nga f. Prisojnicë të cilët janë pjesë e...

Të rinjtë nga Buteli e zbukuran oborrin e kopshtit “11 Tetori”

Oborri i kopshtit “11 Tetori” nga Buteli ka marrë pamje të re falë 150 nxënësve të shkollave fillore “Aco Shopov”, “Liman Kaba” dhe “Panajot...

Aksion i madh për të rinj në “Arseni Jovkov” në Shkup

Mbi 200 nxënës prej katër shkollave të mesme të Shkupit “Boro Petrushevski”, SHM “Arseni Jovkov”, SHM “Zdravko Cvetkovski” dhe SHM “Vëllezërit Milladinov” së bashku...

Intervistë me Boris Trimçev: Duhet të shfrytëzohen praktikat e mira të modelit zviceran dhe...

Drejtimet profesionale të njohura si zanate ofrojnë mundësi të shkëlqyera për punësim dhe zhvillim në karrierë. Megjithatë është evidente nevoja e zhvillimit të arsimit...

SHF “Panajot Ginovski” nga Buteli me aktivitete për bashkëpunimin multietnik

Shkolla fillore "Panajot Ginovski" nga Buteli, për të tretin vit me radhë është përfshirë në mënyrë aktive në aktivitetet e projektit Përforcimi i bashkëpunimit...

Vazhdon cikli i trajnimeve për mbajtjen dhe integrimin e nxënësve që janë në rrezik...

Nga 14 deri më 16 tetor 2019, në Shkup për grupin e dytë të pjesëmarrësve u realizua trajnim për zhvillimin dhe zbatimin e modeleve...

Më shumë lajme

LINQE