2019-03-26

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Arsim për punësim në Maqedoni (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione arsimore dhe shtetërore kryesore...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të...

Lajme

Përmes trajnimeve për personelin teknik deri tek mjedis i shëndoshë për mësim

Si duhet të mirëmbahen drejt objektet shkollore dhe sistemet për ngrohje në shkolla? Në çfarë mënyre duhet shkollat të ballafaqohen me krizat? Këto janë...

Sektori i biznesit dhe komunat do t’i mbështesin nismat e të rinjve

Projekti për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim e vazhdon bashkëpunimin me komunat, në drejtim të përforcimit të kohezionit ndëretnik të vlerave dhe...

Promovohet koncepti i ri për Arsim qytetar

Më 20 mars, 2019, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit...

Thirrja e Parë për të aplikuar për Fondin e Mundësive 2019

Projekti “Arsim për Punësim në Maqedoni” publikon Thirrjen e Parë për të aplikuar për Fondin e Mundësive 2019 Qëllimi i Fondit të Mundësive është të mbështesë...

Vendi i parë për nxënësit e SHMEJ “Arseni Jovkov“

“Nxënësit e Shkollës së Mesme Ekonomike dhe Juridike “Arseni Jovkov” të Qytetit të Shkupit e fituan vendin e parë në garën "Misioni Ajër" në...

Të rinjtë nga Buteli në takim me kryetarin e Qytetit të Shkupit

Riparimi i stolave dhe vendosja e koshave për mbeturina, pasurimi i rekuizitave në parkun e qytetit dhe vendosja e tabela informuese janë vetëm një...

Intervistë me Daniella Adamova: Demokracia mësohet përmes praktikimi demokracisë dhe jo vetëm prej librave...

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në mënyrë aktive bashkëpunon me të gjitha komunat në procesin e përmirësimit të...

Seksione të përbashkëta të nxënësve për integrim më të mirë ndëretnik

Duke filluar nga viti akademik 2018/2019, Projekti i  USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, mbështet seksione të përbashkëta shkollore në shkollat...

Më shumë lajme

Linqe