2020-05-31

PROGRAME

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Mysafir special i orës së përbashkët në internet të nxënësve nga Programi Access

Orët e gjuhës angleze që janë pjesë e Programit Access - Microstipendim për rritjen e qasjes derit tek gjuha angleze, të mbështetura nga Ambasada...

Nxënësit e programit Access marrin pjesë në aktivitete jashtëmësimore interesante

125 nxënës të shkollave të mesme të qyteteve Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Kumanovë dhe Shkup, të cilat janë pjesë e Programit Access – Mikrobursim për...

Përmirësohen Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave

Nga fundi i shkurtit, 2020, Inspektorati shtetëror i arsimit i prezentoi ndryshimet në procesin e vlerësimit integral para të gjithë inspektorëve shtetërorë dhe të...

Vazhdojnë seksionet e përbashkëta për integrimin ndëretnik në shkolla

Nxënësit e bashkësive të ndryshme etnike vazhdojnë të shoqërohen dhe të marrin pjesë në aktivitete të përbashkëta në kuadër të projektit “Përforcimi i bashkëpunimit...

Vizitë e SHF së rinovuar “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair

Më 19 shkurt 2020, u mbajt ngjarje promovuese me rastin e rinovimit të SHF “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair, në kuadër të Projektit të...

Rinovohet shkolla fillore “Kole Nedellkovski” në Qendër

Më 10 shkurt të vitit 2020,u mbajt ngjarje promovuese me rastin e rinovimit të SHF “Kole Nedellkovski” në Komunën Qendër, në kuadër të Projektit...

Vizitë e SHF së rinovuar “Avram Pisevski” në f. Bardovcë, Karposh

Që të njoftohen me aktivitetet për rinovimin e tualeteve në SHF “Avram Pisevski” në fshatin Bardovcë, Komuna e Karposhit, më 31 janar, 2020, kryetari...

Nxënësit e shkollave të mesme të programit Access morën pjesë në kampin dimëror

Nga mesi i janarit 2020, në kuadër të programit Access për mikrobursim për rritjen e qasjes në gjuhën angleze, një grup i nxënësve të...

Më shumë lajme

PARTNERËT