2020-12-01

PROGRAME

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

„Biseda të enjteve“ – cikël me mysafirë interesantë në orët onlajn të programit

Filloi cikli i orëve të përbashkëta onlajn me mysafirë nga SHBA-ja dhe mysafirë të tjerë interesantë me profesione të mahnitshme dhe...

Takim fillestar për projektin e ri „Aftësi të qëndrueshme për trajnuesit e praktikantëve në...

Projekti i ri “Aftësi të qëndrueshme për trajnuesit e praktikantëve në arsim dhe trajnimi iniciues profesional (ATIP)” zyrtarisht filloi në kuadër...

Mësimdhënës të shkollave të mesme nga Qyteti i Shkupit morën pjesë në trajnimin për...

Mësimdhënës të shkollave të mesme të përfshirë në aktivitete për realizimin e orëve të përbashkëta të “Arseni Jovkov”, “Zdravko Cvetkovski”, “Vëllezërit...

Mirënjohje dhe shpërblime për mësimdhënësit të cilët realizojnë orë të përbashkëta me nxënës të...

Dyzet e tetë mësimdhënës të gjashtë shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit morën mirënjohje dhe shpërblime nga kryetari i Qytetit...

Recetë për klasën demokratike – ndarje të praktikave të mira në mësimin nga Arsimi...

Diskutimi onlajn “Recetë për klasë demokratike: Praktika të mira në mësimin nga Arsimi qytetar” u mbajt më 29 tetor, të vitit...

Мësimdhënës të arsimit qytetar morën pjesë në trajnimet onlajn për njësi modulare

80 mësimdhënës të arsimit qytetar nga 65 shkolla të mesme profesionale morën pjesë në katër trajnime onlajn për përpunimin e përmbajtjeve dhe për metodat...

Panifikim i aktiviteteve në vitin e ri shkollor në kuadër të projektit Filloje ndryshimin

Situata e re që u krijua nga kriza me virusin KOVID-19 e imponoi nevojën e anulimit të fillimit të vitit shkollor dhe zbatimin e...

Intervistë me Shkodran Ebibi: Dëshira e nxënësve që të mësojnë dhe të shoqërohen së...

Realizimi i orëve të përbashkëta me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore në kuadër të mësimit të rregullt vazhdon edhe këtë...

Më shumë lajme

PARTNERËT