2021-01-16

PROGRAME

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Si vazhduan me aktivitetet e tyre seksionet e përbashkëta për integrimin ndëretnik

Ky vit shkollor filloi me kushte më ndryshe për të gjithë nxënësit. Me vendimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH),...

Orë me mbështetje tutore për përfshirjen e fëmijëve mbi moshën shkollore në sistemin arsimor

Që të përmirësohen rezultatet akademike dhe procesi i plotë i inkluzionit të fëmijëve të cilët janë me moshë më të rritur...

FILLOJE NDRYSHIMIN: Programi për trajnimin e arsimtarëve në Maqedoninë e Veriut

Gjendja aktuale dhe rritja e numrit të pacientëve të infektuar me KOVID-19 e ka imponuar nevojën për zbatimin onlajn të programit...

Intervistë me Nazihtere Sulejmanin për grantet për organizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin...

Shkollat fillore dhe të mesme në shtet që realizojnë aktivitete të përbashkëta të nxënësve për zhvillimin dhe avancimin e multikulturalizmit, integrimit ndëretnik...

„Biseda të enjteve“ – cikël me mysafirë interesantë në orët onlajn të programit

Filloi cikli i orëve të përbashkëta onlajn me mysafirë nga SHBA-ja dhe mysafirë të tjerë interesantë me profesione të mahnitshme dhe...

Takim fillestar për projektin e ri „Aftësi të qëndrueshme për trajnuesit e praktikantëve në...

Projekti i ri “Aftësi të qëndrueshme për trajnuesit e praktikantëve në arsim dhe trajnimi iniciues profesional (ATIP)” zyrtarisht filloi në kuadër...

Mësimdhënës të shkollave të mesme nga Qyteti i Shkupit morën pjesë në trajnimin për...

Mësimdhënës të shkollave të mesme të përfshirë në aktivitete për realizimin e orëve të përbashkëta të “Arseni Jovkov”, “Zdravko Cvetkovski”, “Vëllezërit...

Më shumë lajme

PARTNERËT