2021-06-17

PROGRAME

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Aksion humanitar i nxënësve të SHF “Qirili dhe Metodi” nga fsh. Stajkovc

Në SHF “Qirili dhe Metodi” nga fsh. Stajkovc, Gazi Babë vazhduan të realizohen aktivitetet jashtëshkollore, të mbështetura nga Projekti i USAID-it...

Nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve i zhvilluan shkathtësitë e tyre për komunikim...

Nxënësit të cilët janë pjesë e Qendrës virtuale për fuzion të ideve morën pjesë në trajnimin onlajn për shkathtësi komunikuese dhe...

QMEQ feston ditëlindjen e saj të 17-të!

Gjatë muajit qershor, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) kremton 17 vjetorin e ekzistimit të tij. Këto vite ishin të mbushura...

Intervistë me George Nikollov: Procesi i krijimit të Strategjisë për integrim ndëretnik arsim dhe...

Përmes strategjive për integrim ndëretnik në arsimin dhe pjesëmarrjes rinore, komunat nxisin dhe mbështesin proaktivitet te të rinjtë e bashkësive të ndryshme...

Punëtori onlajn për aktivizëm rinor me nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve

Nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve së bashku me mësimdhënësit dhe koordinatorët e ekipeve për integrim ndëretnik nga shkollat e...

Programi “Fëmijët e familjet në arsim (FEFA)” – nga trajnimi deri në realizim

Gjatë muajit prill të vitit 2021 u realizua përhapja e trajnimeve për programin “Fëmijët e familjet në arsim (FEFA)”, e dedikuar...

Nga pjesëmarrje rinore dhe vullnetarizmi deri te ndryshimet pozitive shoqërore

Më 28 prill të vitit 2021, u mbajt furmi rinor onlajn në temën “Nga strategjia lokale deri te aksioni lokal rinor”,...

Nxënësit morën pjesë në panel diskutimin onlajn “A jetojmë në planetin tonë sikur kemi...

„A jetojmë në planetin tonë sikur kemi ndonjë tjetër në të cilin do të mund të shkonim?” – kjo ishte tema...

Më shumë lajme

PARTNERËT