2020-01-28

PROGRAME

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Nxënësit e shkollave të mesme të programit Access morën pjesë në kampin dimëror

Nga mesi i janarit 2020, në kuadër të programit Access për mikrobursim për rritjen e qasjes në gjuhën angleze, një grup i nxënësve të...

Intervistë me Alvin Salimovskin: Synimi im për shkollën “Vëllezërit Ramiz-Hamid” është të jetë shkollë...

Për ta ndjekur mësimin dhe në mënyrë aktive të kyçen në procesin arsimor, nxënësit duhet të kenë kushte të përshtatshme dhe normale për mësim....

11 tregime të suksesshme të cilat e shënuan vitin 2019

1. Mbi 140 nxënës të familjeve të rrezikuara sociale morën mbështetje financiare (bursë) që të regjistrohen në shkollë ose që të mbeten në sistemin...

Programi Access zgjerohet në pesë lokacione të reja

Programi për mikrobursim për rritjen e qasjes për gjuhë angleze – Access, me mbështetjen e Ambsadës së SHBA-së në Shkup, do të zbatojë kurse...

QASHK “Boro Petrushevski” u bë me parkingje për biçikleta dhe oborr të parregulluar

Kur bashkohen nxënësit e shkollave të mesme në aksion për të rinjsh ndodhin ndryshime interesante. Të rinjtë e katër shkollave të Shkupit SHMQSH “Vëllezërit...

Nxënësit e rregulluan kopshin me erëza në SHMQSH “Vëllezërit Milladinov”

Të rinjtë prej katër shkollave të Shkupit QSHAK “Boro Petrushevski” , SHMQSH “Arseni Jovkov”, SHMNQSH “Zdravko Cvetkovski” dhe SHMQSH “Vëllezërit Milaldinov” organizuan aksion për...

Përmes orëve të përbashkëta drejt integrimit më të mirë ndëretnik të të rinjve në...

Më 10 dhjetor, 2019 në Shkup u mbajt ngjarje promovuese për orë të përbashkëta me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore...

Nxënësit e shkollave të mesme bënë qendër për të rinj në oborrin e SHMNQSH...

Në takimet më shumëmuajshe gjatë të cilave u zbuluan sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjtë në rrethinën e tyre dhe zgjidhjet e mundshme,...

Më shumë lajme

PARTNERËT