2018-03-24

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA)

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase e Arsimit Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Projekti për Zhvillimin e Shkathtësive Profesionale (PShP)

Data e fillimit: mars, 2018 Kohëzgjatja e projektit: 1. Faza fillestare – 10 muaj 2. Faza e parë – 4 vite 3. Faza e dytë – 4 vite 4....

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: mars 2017 – janar 2018 Realizuesi: Qendra maqedonase për arsim qytetar (QMAQ) Partnerë: Fondacioni i fëmijëve ”Pestaloci”, Ministria e Arsimit dhe Shkencave (MASh), Drejtoria për...

Familjet dhe Fëmijët në Arsim (FDFA)

Realizuesi: Universiteti për arsimin e arsimtarëve nga Cyrihu, në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ). Kohëzgjatja: Janar 2017 - Dhjetor 2018 Qëllimi: Përmirësimi i...

Realizimi i programit për gjuhën angleze: ”Ëndrra dhe miqësi” dhe ”Romani grafik”

Kohëzgjatja: gusht 2017 – shtator 2018 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi qëllimor: Nxënës nga arsimi fillor nga mosha...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të mesme në...

Lajme

E locojmë problemin, kërkojmë zgjidhje

Komunikacion i shpejtë dhe jo i sigurt, mungesa e vendkalimeve për kalimtarë, nevoja e ndërtimit të ambulancës, zbatimi i aksionit humanitar dhe riciklimi për...

Debat i të rinjve në Strumicë

Më 9 mars të vitit 2018, komuna e Strumicës në bashkëpunim me QMEQ dhe FRA organizoi debat për të rinj – pjesë e ciklit...

Filloristët nga f. Bistricë “Zgjodhën demokracinë”

Nga fundi i shkurtit 2018, në shkollën fillore “Kërste Petkov Misirkov” nga f. Bistricë u mbajt punëtoria e parë nga cikli i punëtorive të...

Të rinjtë në mënyrë të integruar veprojnë në nivel lokal: Filloi cikli i debateve...

Në fillim të marsit, filloi cikli i 9 debateve të të rinjve Youth Talks të organizuara në bashkëpunim me Forumin Rinor të Arsimit, si...

Konkurs shpërblyes për fotografitë më të mira

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim organizon konkurs për fotografitë më të mira në temat: (1)  integrimi ndëretnik në arsim; (2)...

Forum teatri si vegël për zgjidhje më të mira për problemet e nxënësve

“Si do ta zgjidhnit ju këtë situatë?” u pyetën mësimdhënësit derisa shikonin skenë teatrale e cila e shfaq një problem aktual me të cilin...

Vendi i parë për nxënësit e shkollës fillore “Marshall Tito” nga f. Murtinë

Javën e kaluar në Strumicë u mbajtën manifestimet tradicionale me rastin e karnavalit të Strumicës. Në defilimin kryesor i cili u mbajt më 17...

Mbahet takim pune për përfshirjen e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave

Si mund të përfshihen fëmijët që nuk janë në shkollë në sistemin arsimor? Në përputhje me konstatimet e Raportit nga hulumtimi në këtë temë,...

Linqe