2018-09-23

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Arsim për punësim në Maqedoni (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Realizues:  Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Fondacioni i fëmijëve “Pestalloci”, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), institucionet shtetërore...

Familjet dhe Fëmijët në Arsim (FDFA)

Realizuesi: Universiteti për arsimin e arsimtarëve nga Cyrihu, në bashkëpunim me Qendren Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Kohëzgjatja: Janar 2017 - Dhjetor 2018 Qëllimi: Përmirësimi i...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të mesme në...

Lajme

Filloristët nga „Bratstvo Edinstvo“ nga Ohri në tryezë të rrumbullakët me gjeneral-majorin Stiven Krej

Më 20 shtator 2018, gjeneral majori Stiven Krej, gjeneral – adjutant i Gardës kombëtare të Vermontit e vizitoi shkollën fillore “Bratstvo Edinstvo” në Ohër....

Tryezë e rrumbullakët për rolin e mediave në promovimin e integrimit ndëretnik dhe vlerat...

Më 11 shtator, 2018, në Shkup, u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ndikimi i mediave në promovimin e integrimit ndëretnik dhe...

Nxënësit e shkollave të mesme të Velesit morën pjesë në një kamp veror

Më shumë se 20 nxënës të shkollës së mesme "Koço Racin" nga Velesi morën pjesë në një kamp veror edukativ që u mbajt në...

Prezentim i projektit “Arsimim për punësim në Maqedoni” në Strumicë

Në fillim të korrikut, 2018, në Strumicë u mbajt prezantimi rajonal i projektit “Arsimim për punësim në Maqedoni”, me qëllim që të prezantohen aktivitetet...

Takim pune i Grupit të punës për Integrimin Ndërtetnik në Arsim

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim (INRA) dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim...

Filloi Projekti për Arsimim për Punësim në Maqedoni (Е4Е@mk)

Ambasadorja e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë, Sibil Suter, së bashku me Kryetarin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev dhe Ministrin e...

Organizohen një sërë ngjarje përmbyllëse të punëtorive kreative

Në fund të majit dhe fillim të qershorit, 2018, u mbajtën katër ngjarje përmbyllëse të proceseve kreative disamujore që u zhvilluan në disa shkolla...

Mbahet trajnim për mësimdhënësit: Fëmijët dhe familjet në arsim

Në fillim të qershorit, 2018, në SHF “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid” në Shuto Orizare, trajnuesit Doris Kuhn dhe Peter Holcvart nga Universiteti për trajnimin...

Më shumë lajme

Linqe