2021-02-26

PROGRAME

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Shkollat zbatojn me përkushtim nisma të nxënësve në distancë

Edhe gjatë nxënies në distancë shkollat punojnë në mënyrë të përkushtuar në aktivitete për nxitjen e klimës demokratike dhe realizojnë nisma...

Mësimdhënësit që mbajnë orë të përbashkëta i forcuan kapacitetet e tyre

Rreth 40 mësimdhënës nga shtatë shkolla të mesme të Shkupit në të cilat mbahen orë të përbashkëta me nxënës, të cilët...

Zbatim kreativ dhe bashkëveprues i mësimit në distancë: Uebinarë për mësimdhënës

Më 25 dhe 26 janar të vitit 2021, mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional nga shkollat fillore dhe të mesme në shtet kishin...

Fillojnë aktivitetet në kuadër të Qendrës për fuzion të ideve

Më 28 janar 2021, u mbajt një ngjarje promovuese onlajn për fillimin zyrtar të aktiviteteve n; kuadër të Qendrës për fuzion...

Të rinjtë nga Struga zbukuruan hapësirën publike

Aksion interesant i të rinjve u realizuar para do kohë në Komunën e Strugës. Nxënësit e shkollave fillore “Shën Klimenti i...

Aktivitete kreative në kuadër të seksioneve të përbashkëta për integrim ndëretnik

Nxënësit vazhdojnë të shoqërohen në aktivitete interesante në kuadër të seksioneve të përbashkëta për integrim ndëretnik gjatë projektit "Forcim të bashkëpunimit...

„Biseda ë enjteve“ dhe argëtim dhe mësim në kuadër të programit Access

Rreth 200 nxënës nga të gjitha 11 lokacionet ku zbatohet Programi Access – Mikrobursim për rritjen e qasjes në gjuhën angleze,...

Mbahen ditët e hapura për arsim qytetar

Shkollat fillore, përkundër mënyrës së re të punës në distancë, edhe këtë vit shkollor realizojnë ditë të hapura për arsim qytetar...

Më shumë lajme

PARTNERËT