2019-01-21

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Arsim për punësim në Maqedoni (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione arsimore dhe shtetërore kryesore...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të mesme në...

Lajme

Intervistë me Daniella Adamova: Demokracia mësohet përmes praktikimi demokracisë dhe jo vetëm prej librave...

Projekti i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim në mënyrë aktive bashkëpunon me të gjitha komunat në procesin e përmirësimit të...

Seksione të përbashkëta të nxënësve për integrim më të mirë ndëretnik

Duke filluar nga viti akademik 2018/2019, Projekti i  USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim, mbështet seksione të përbashkëta shkollore në shkollat...

Intervistë më Oliver Stanojoski: Njohuri, por edhe aftësi qytetare tek nxënësit

Arsimi është faktor kyç i cili mundëson që gjeneratat e ardhshme të fitojnë njohuri dhe aftësi për zhvillimin e shoqërisë demokratike multikulturore. Qendra Maqedonase...

Filloi cikli i trajnimeve për mësimdhënësit e lëndës Edukimi Qytetar

Më 19 nëntor, 2018, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar filluan me mbajtjen e...

U mbajt trajnim për mësimdhënësit për punëtori kreative

Nga 14 deri më 16 nëntor, 2018 në Shkup u mbajt trajnim për punëtori kreative në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik...

Intervistë më Nigjar Nagavci: Të rinjtë nga të gjitha etnitë kanë të njëjtat probleme,...

Kreativiteti dhe inovacioni e çojnë botën përpara. Në vitin e parë të projektit, përmes Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në...

Është mbajtur takim pune me shkolla

Më 12 nëntor 2018, u zhvillua një takim pune me shkollat e përzgjedhura në kuadër të programit për mbështetjen e seksioneve ekzistuese shkollore përmes...

Tryezë e rrumbullakët për rolin e shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik

Më 6 nëntor 2018, u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli i shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik” në të cilën morën pjesë...

Më shumë lajme

Linqe