2019-05-22

PROGRAME

Vendosja e qendrave për zhvillimin e hershëm të fëmijëve në Demir Kapi dhe Krushevë

Kohëzgjatja: 31.03.2019 - 31.05.2019 Partnerë: Zyra e UNICEF-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut Qëllimi kryesor i projektit: Në Maqedoninë e Veriut, regjistrimi i fëmijëve të moshës...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione arsimore dhe shtetërore kryesore...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të...

LAJME

Nxënësit nga SHM “Cvetan Dimov” me aksion humanitar

Rreth 15 nxënës të shkollës së mesme “Cvetan Dimov” nga Çairi të cilët bëjnë pjesë në seksionin shkollor dramatik, nën udhëheqjen e mësimdhënësve të...

Të rinjtë nga Gostivari me aksion vullnetar për rregullimin e skelës së qytetit

Më 9 maj, 2019, mbi 200 të rinj nga Gostivari organizuan aksion vullnetarësh për rregullimin e skelës së qytetit, me mbështetjen e Komunës së...

Ekologjistët e rinj nga Dolneni – shembull për moshatarët

Nxënësit e bashkësive të ndryshme etnike, anëtarë të seksionit ekologjik në SHF “Pero Toshev” në fshatin Desovë, Dollnen, këtë vit shkollor çdo ditë mbledhën...

Integrimi ndëretnik në shkolla – stimulim për integrimin në komunat

Në shkollën fillore “Panajot Ginovski” nga Buteli mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Nxënësit të cilët e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme...

Intervistë me Dragan Jankov dhe Bedri Gjyreci, drejtorë të shkollave në Strumicë dhe Saraj

Jo rrallë thuhet se edukimi i fëmijëve në kuadër të sistemit arsimor është lënë pas dore. Edhe pse shumë prej shkollave fokusohen në arsimimin...

Sandra dhe Besari – Bashkësi etnike të ndryshme, interesa dhe qëllime të përbashkëta

Sandra Jakimovska dhe Besar Ismaili janë nxënës në shkollën e mesme profesionale “Boro Petrushevski” në Shkup ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhën maqedonase edhe...

Thirrja e Dytë për të aplikuar për Fondin e Mundësive 2019

Projekti “Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut” publikon Thirrjen e dytë për aplikim për Fondin e Mundësive 2019 Qëllimi i Fondit të Mundësive është të...

Nxënësit nga Gostivari u njoftuan dhe locuan probleme lokale

Në fillim të prillit, 2019, mbi 30 nxënës të bashkësive të ndryshme etnike prej disa shkollave nga Gostivari u takuan dhe diskutuan për problemet...

Më shumë lajme

LINQE