2018-11-16

Programe

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha...

Arsim për punësim në Maqedoni (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione arsimore dhe shtetërore kryesore...

Familjet dhe Fëmijët në Arsim (FDFA)

Realizuesi: Universiteti për arsimin e arsimtarëve nga Cyrihu, në bashkëpunim me Qendren Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Kohëzgjatja: Janar 2017 - Dhjetor 2018 Qëllimi: Përmirësimi i...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoni Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të mesme në...

Lajme

Mbahet trajnim për mësimdhënësit për punëtori kreative

Nga 14 deri më 16 nëntor, 2018 në Shkup do të mbahet trajnim për punëtori kreative në kuadër të Projektit të USAID-it për Integrimin...

Intervistë më Nigjar Nagavci: Të rinjtë nga të gjitha etnitë kanë të njëjtat probleme,...

Kreativiteti dhe inovacioni e çojnë botën përpara. Në vitin e parë të projektit, përmes Projektit të USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në...

Është mbajtur takim pune me shkolla

Më 12 nëntor 2018, u zhvillua një takim pune me shkollat e përzgjedhura në kuadër të programit për mbështetjen e seksioneve ekzistuese shkollore përmes...

Tryezë e rrumbullakët për rolin e shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik

Më 6 nëntor 2018, u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli i shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik” në të cilën morën pjesë...

Mbahet trajnim për mësimdhënësit për përforcimin e bashkëpunimit ndëretnik

Nga fundi i tetorit 2018, në kuadër të projektit për “Përforcimin e bashkëpunimit ndëretnik në komuna” u mbajt trajnim për mësimdhënësit të cilët e...

Kamp i të rinjve në Ohër

Debati, mbështetja e bashkësisë dhe të drejtat e nxënësve janë tri temat për të cilat rreth 60 nxënës të shkollave të mesme kanë pasur...

Programi Access i pasuruar me metoda të reja të punës

Në dy vitet e kaluara në SHMK “Gjimnazi Koço Racin” nga Velesi me sukses pilotoi programi Access, i mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në...

Filloristët e “Panajot Ginovski” mësuan dhe u shoqëruan në Matkë

Nga fundi i tetorit, 2018, 30 nxënës të bashkësive të ndryshme etnike të SHF “Panajot Ginovski” e vizituan  muzeun e EVN, rrëzë digës së...

Më shumë lajme

Linqe