2019-07-21

PROGRAME

Vendosja e qendrave për zhvillimin e hershëm të fëmijëve në Demir Kapi dhe Krushevë

Kohëzgjatja: 31.03.2019 - 31.05.2019 Partnerë: Zyra e UNICEF-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut Qëllimi kryesor i projektit: Në Maqedoninë e Veriut, regjistrimi i fëmijëve të moshës...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Youth Ethnic Integration Project-infografik-ALB-WEB Data e fillimit: prill 2017 Kohëzgjatja: 5 vite Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk)

Kohëzgjatja: Prej në mars 2018 deri në shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë:  Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA),...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione arsimore dhe shtetërore kryesore...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 - gusht 2019 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave të...

LAJME

Kamp veror i gjuhës angleze për nxënës të shkollave të mesme nga Kumanova

Në periudhën prej 30 qershorit deri më 3 korrik 2019, nxënësit e shkollës së mesme “Pero Nakov” nga Kumanova morën pjesën në kampin veror...

Intervistë me Branko Aleksovskin, këshilltar në QAPT: Është shumë e rëndësishme të shohim multietnicitetin...

Gjatë periudhës së kaluar, me nismën e Qytetit të Shkupit, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe institucioneve kryesore arsimore, katër shkolla profesionale nga Shkupi...

Mësimdhënësit trajnohen për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar

Gjatë qershorit, 2019, mbi 350 mësimdhënës të cilët ligjërojnë në shkollat fillore u trajnuan për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar për klasën...

U ndahen certifikata nxënësve prej programit Access në Veles

Nga fundi i qershorit, 2019, u mbajt ndarja solemne e certifikatave të nxënësve nga SHM “Koço Racin” në Veles të cilët me sukses e...

Përmes aktiviteteve jashtëmësimore drejt inkluzionit të fëmijëve që janë jashtë shkollave

Trembëdhjetë shkolla fillore prej nëntë komunave në Maqedoninë e Veriut rregullisht kanë organizuar aktivitete jashtëmësimore të nxënësve në periudhën nga prilli deri në qershor,...

Aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup

Në fillim të qershorit, viti 2019, tridhjetë nxënës nga shkollat fillore të Komunës Butel organizuan aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup. Nxënësit...

Aksion i të rinjve: Oborri i SHM “Jane Sandanski” nga Strumica me pamje të...

Më 31 maj, 2019, mbi 100 të rinj nga Strumica organizuan aksion vullnetarësh për rregullimin e oborrit të shkollës së mesme “Jane Sandanski”, me...

Të rinjtë nga Kumanova me aksion vullnetarësh për rregullimin e parkut

Më 28 maj, 2019, mbi 100 të rinj nga Kumanova organizuan aksion për vullnetarë për rregullimin e njërit prej parqeve në qytet, me mbështetjen...

Më shumë lajme

LINQE